WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek :
Historische figuren

Titus Domitianus

Domitianus, Titus Flavius (51-96), Romeins keizer van 81 tot 96, tweede zoon van Vespasianus en broer van de kinderloze Titus [geschiedenis], die hij opvolgde. Hij toonde zich van meet af aan een autocratische natuur, met harde, wrede kanten. Hij wilde niet de eerste (princeps) te midden van de burgers zijn, maar een meester over onderdanen. Ook de senaat wilde hij geheel tot werktuig van zijn absolute macht maken; vandaar dat hij zich het ambt van censor permanent (als censor perpetuus) liet opdragen, waardoor de samenstelling van de senaat uitsluitend van hem afhankelijk werd. Hij liet zich ook gaarne de verering als dominus et deus (meester en god) aanleunen. Zijn gedachten gingen in de richting van geforceerde hervorming van het principaat tot een hellenistisch godkoningschap. Van de Romeinse aristocratie bleven reacties, o.a. in de vorm van samenzwering en opstand, niet uit. De keizer werd hierdoor in hoge mate achterdochtig, zodat hij een ware terreur tegen de Romeinse aristocratie ontketende (processen wegens majesteitsschennis).
Voor het rijk als geheel echter toonde hij zich een bekwaam en krachtig bestuurder, die de bestuurstradities van zijn vader en broer grotendeels voortzette. Misbruiken strafte hij met ijzeren hand, zodat er bijv. van afpersingen onder zijn bewind nauwelijks sprake kon zijn. Ook uit militair oogpunt verdient zijn bewind waardering. De met Decebalus, de vorst der Daci�rs, gesloten vrede was volstrekt niet zo dwaas en vernederend als weleens wordt gezegd; de terugroeping van Agricola uit Britannia was niet misplaatst of onrechtvaardig, zoals de overlevering wil; Domitianus' optreden tegen de Chatti in Germani� was een succes en de aanleg van de limes in Germani� betekende een aanzienlijke verbetering van de grensverdediging. In 96 viel hij met medeweten van zijn vrouw Domitia (dochter van Corbulo) door een moordaanslag: zijn nagedachtenis werd door de senaat vervloekt. Met hem eindigde de Flavische dynastie.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer