W ORLD E XPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
     

Rubriek : Op het land levende zoogdieren
 

Toepaja
Groep : op het land levende zoogdieren

De toepaja behoort tot de familie van de Tupaiidae, die uit vijf geslachten en zestien soorten bestaat. De toepaja oogt als een kleine eekhoorn met een spitse snuit als hij door de struiken en bomen in de wouden van Zuid-Azi´┐Ż rent, en in alle hoeken en gaten naar voedsel zoekt. Hij heeft het er maar druk mee, in de ondergroei en op de grond, al leven sommige soorten alleen in de bomen. Dit kleine dier is voortdurend onderweg omdat hij regelmatig moet eten om te overleven. Een aantal zeldzame soorten van deze familie wordt momenteel bedreigd door de aantasting van het woud.
Toepaja's zijn overdag druk bezig en rusten tijdens de nacht uit tussen de wortels van een boom, of in een met bladeren beklede spleet of hol in een rottende boomstam. Sommige, zoals de dwergtoepaja, nestelen hoog boven de grond. Deze dieren ontwaken bij het krieken van de dag en keren overal op de bosbodem takjes en bladeren om, op zoek naar voedsel. De mannetjes zijn territoriaal en piepen agressief, klaar om elk mannetje dat zich in hun gebied waagt aan te vallen. Om hun territorium uitgebreid te markeren, maken ze gebruik van de geurklieren op hun onderbuik en kin. Ook laten ze uitwerpselen achter om hun gebied af te bakenen. Een ander ritueel is om urine op de voor- en achterpoten te wrijven en via een dans op omringende objecten hun gebiedsaanspraak kenbaar te maken.
Het verlies aan leefgebied vormt de grootste bedreiging voor de toepaja's, want bomen zorgen voor voedsel en beschutting. Tevens zijn de toepaja's meer dan andere dieren afhankelijk van het proces van rotting en hergroei dat in een ongestoord woud plaatsvindt. Ze nestelen vaak tussen omgevallen bomen en veel van de insecten die ze eten komen voor in rottend hout. Als er vanwege de landbouw of bevolkingstoename bos wordt gekapt, wordt het ecosysteem waarin de toepaja leeft, vernietigd. Dit is vooral nadelig voor de soorten met een beperkt verspreidingsgebied.
De handel in alle soorten toepaja's is al tientallen jaren gereglementeerd. Twee soorten zijn als bedreigd geclassificeerd. Twee andere soorten staan als kwetsbaar geboekt.
Terwijl hij op zijn hurken zit, houdt de toepaja zijn maaltje meestal met zijn voorpoten vast en neemt telkens een hapje. Omdat dit dier voornamelijk een insecteneter is, zoekt hij zijn eten vooral op de grond, omdat daar makkelijker prooi te vinden is. Met de hulp van zijn snuit en klauwen doorzoekt hij de rotte bosbodemvegetatie en peutert er de insecten met de scherpe klauwen aan het uiteinde van zijn lange, dunne vingers uit. Ook is hij handig genoeg om een vliegend insect uit de lucht te plukken.
De mannetjestoepaja paart met de vrouwtjes wier territorium het zijne overlapt, hoewel hij soms ook een vast paar vormt. De jongen groeien snel en zijn met drie maanden oud geslachtsrijp.


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer