W ORLD E XPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
     

Rubriek : Ongewervelde dieren
 

Tuinhommel

Deze hommel lijkt qua kleur en grootte sterk op de aardhommel, maar hij heeft meestal drie gele ringen in plaats van twee. Een duidelijk kenmerk is de lichtgele onderzijde en de lange kop van het diertje.
Verspreiding : in heel Europa bij bosranden, in struweel (zowel in vlakten als in bergstreken). De snuit is even lang als het lichaam. De tuinhommel kan daarmee aan nectar komen op plaatsen die voor andere hommels onbereikbaar zijn. Tuinhommels zijn belangrijke bestuivers voor klaver en fruitbomen. Ze bouwen een nest in de grond of op plaatsen waar de regen niet bij kan (ook in gebouwen). Men kan deze soort ook gemakkelijk in korven lokken. In de herfst kan een nest wel vierhonderd hommels herbergen. De mannetjes verschijnen vanaf augustus.


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer