WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek : De mens -
geschiedenis

De Tweede Wereldoorlog

De Tweede Wereldoorlog moet worden gezien als een voortvloeisel en in zeker opzicht zelfs als een voortzetting van de Eerste Wereldoorlog. De twintig jaar tussen de Vrede van Versailles in 1919 en de Duitse inval in Polen op 1 september 1939 zijn eigenlijk niet veel meer dan een wapenstilstand geweest. De harde bepalingen van Versailles die de Duitsers opgelegd kregen, gaven daar ook wel aanleiding toe. Ze gaven Hitler een prachtig voorwendsel op grote schaal te gaan herbewapenen. Met de nieuwe wapens kon hij een nieuwe oorlog beginnen.
Ook in technisch opzicht was de Tweede Wereldoorlog een voortzetting van de Eerste. De nieuwe wapens die men in 1914-1918 had uitgetest, waren daarna immers vervolmaakt. De nadruk kwam te liggen op de pantserstrijdkrachten en op de luchtmacht. Vooral Hitler had belangstelling voor nieuwe wapens en nieuwe strijdmethoden. De Fransen daarentegen waren in hun tactisch denken blijven stilstaan. Ze bouwden de Maginotlinie aan hun oostgrens. Deze vestinggordel was een soort super-loopgravenstelsel. Hitler echter zou van de Sitzkrieg (de zitoorlog) een Blitzkrieg (bliksemoorlog) maken. De duikbommenwerpers beukten eerst de vijandelijke stellingen murw. Tanks en pantserwagens braken daar vervolgens gemakkelijk doorheen. De infanterie deed de rest.
De burgerbevolking raakte in de Tweede Wereldoorlog ten nauwste bij de strijd betrokken. Grote luchtvloten bombardeerden steden en industriegebieden, om de vijand zoveel mogelijk afbreuk te doen. Het aantal burgers dat in de Tweede Wereldoorlog omkwam, was veel en veel groter dan in de Eerste Wereldoorlog. Zelfs groter nog dan het aantal gesneuvelde militairen, hoewel ook dit het aantal gevallenen van 1914-1918 ver te boven ging. Het verlangen naar een blijvende vrede was aan het eind van de oorlog weer erg groot. Een nieuwe volkenbond, de Organisatie van de Verenigde Naties (VN) zou in dit opzicht zijn waarde moeten bewijzen.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer