W ORLD E XPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
     


Rubriek : Archeologie

Urnenvelden gevonden in Deventer

Archeologen hebben in het Nederlandse Deventer een groot urnenveld gevonden uit de vroege ijzertijd. Het gaat om 25 graven die dateren van 750 tot 500 voor Christus. In de urnen zijn naast resten van menselijke botjes ook kleine stukjes bronzen sieraden aangetroffen, zo maakte de gemeente Deventer donderdag bekend.

Er zijn ook zogeheten haardkuilen gevonden, die dateren van 8.500 tot 4.500 voor Christus. In deze kuilen kookten de steentijdjagers hun vlees en groenten. Er zijn honderden stukken van vuurstenen werktuigen aangetroffen. Uit de Romeinse tijd (0-300 voor Christus) zijn resten van bewoning van Germaanse boeren gevonden.

Het onderzoek is nog niet afgerond. Archeologen zoeken volgend jaar verder. Het archeologisch onderzoek wordt uitgevoerd in verband met de aanleg van een nieuw bedrijventerrein.
 

� 2006 - WORLDEXPLORER
Google