W ORLD E XPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
     

Rubriek : Op het land levende zoogdieren
 

Vale vleermuis
Groep : op het land levende zoogdieren

De vale vleermuis is verwant aan de kleinere 'kleine myotis'. De vale vleermuis behoort tot de familie Vespertilionidae. Met zijn muisachtige oren, stevige lijf en leerachtige vleugels is de vale vleermuis ��n van Europa's herkenbaarste en grootste vleermuizen. Het zijn sociale maar teruggetrokken levende zoogdieren, die in grote kolonies leven en overwinteren. Duizenden verzamelen zich op goed verborgen plekken zoals grotten, ver weg van de bemoeienis van de mens.
Tijdens de gure wintermaanden bewaart de vale vleermuis waardevolle energie door een periode van diepe slaap in te gaan. De vleermuizen trekken naar hun slaaphol in de winter, en verzamelen zich daartoe in grote grotten, mijnen en tunnels die niet meer gebruikt worden, en blijven daar tot de lente. Dan komen ze uit hun schuilplaatsen en trekken weer naar hun zomerverblijfplaatsen, soms wel 250 kilometer ver weg. Daar vormen de vrouwtjes grote kolonies, vaak op de zolders van schuren of oude gebouwen. Mannetjes vormen kleine groepen en verblijven ook wel in bomen. Overdag houden deze kleine dieren zich schuil op donkere plekken, maar als de duisternis inzet, zwermen ze uit, op zoek naar voedsel. Als alle andere vleermuissoorten vinden ze hun weg met de hulp van echolokatie. Ze zenden hoge tonen uit en gebruiken de echo die terugkaatst van objecten om zich een 'beeld' te vormen van hun omgeving.
Hoewel vale vleermuizen in een aantal landen nog veel voorkomen, zijn ze in Noordwest-Europa ofwel bedreigd of zelfs al uitgestorven. Dit is onder meer veroorzaakt( door de vernietiging van hun verblijfplaatsen. Het gebruik van insecticiden heeft hun voedsel aangetast en heeft gezorgd voor een daling van de aantallen en vari�teiten aan insecten die ze eten. Maar in een aantal landen is de vleermuis nu beschermd en beginnen de populaties zich te herstellen.
De vale vleermuis eet alleen in de warme zomermaanden, als er ruimschoots insecten voor zijn dagelijkse menu voorhanden zijn. Hij jaagt vooral in bosrijke gebieden, maar wordt ook wel eens in parken, weiden en dorpen gesignaleerd, op zoek naar malse kevers of andere smakelijke insecten zoals motten. Hij jaagt ook op dieren die op de grond leven, zoals mestkevers, sprinkhanen en spinnen en plukt ook wel prooi van het wateroppervlak af. Tussen zijn vangsten door houdt hij korte pauzes, waarbij hij ondersteboven aan een tak gaat hangen om zijn maaltijd te verteren.
Na gepaard te hebben in de herfst, begint de vale vleermuis aan een winterslaap. Het vrouwtje werpt tussen maart en juni, na een draagtijd van maximaal zeventig dagen, een lichtgekleurd jong. In sommige leefgebieden is een geboortepiek in juni waar te nemen, als er veel voedsel te vinden is. De jongen worden gezoogd tot augustus of september, wanneer ze groot genoeg zijn om voor zichzelf te zorgen. Als ze nog maar drie tot vijf weken oud zijn, kunnen jonge vleermuizen al vliegen.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer