WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek : De mens -
geschiedenis

De verovering van West-Europa

Terwijl de Duitse legers op 1 september 1939 bezig waren de Poolse grens over te trekken, was de Duitse luchtmacht, de Luftwaffe, al ver vooruit actief. Op grote schaal werden luchtaanvallen uitgevoerd op spoorwegknooppunten, bruggen, vliegvelden en centrales. Dit bracht grote wanorde bij de Poolse strijdkrachten, die toch al niet modern waren. Van een ordelijke terugtocht was geen sprake. Grote aantallen Poolse soldaten moesten zich overgeven. Maar het ergste was misschien nog wel dat op 17 september 1939 ongeveer dertig divisies van het Rode Leger de Poolse oostgrens overschreden. Bijna zonder tegenstand te ontmoeten, trokken de Russen op, totdat ze de Duitse troepen ontmoetten. Kort daarop werd de grens tussen Rusland en Duitsland vastgesteld. Polen was voor de vierde keer in zijn bestaan opgedeeld.
De Sowjetunie zetten, na de bezetting van Oost-Polen, de landen Estland, Letland en Litouwen onder druk. In augustus 1940 werden deze Baltische staten bij de Sowjetunie ingelijfd. Finland, dat weigerde aan de Russische eisen te voldoen (onder andere was geŽist de haven Hango als vlootbasis in bruikleen af te staan), werd op 30 november 1939 door Rusland aangevallen. De Finnen boden heldhaftig weerstand, maar het mocht niet baten. In maart 1940 zouden ze de Russische eisen inwilligen.
In het westen gebeurde er intussen bijzonder weinig. In 1939 zaten de Franse soldaten veilig in hun Maginot-linie. Aan de noordgrens met BelgiŽ waren tien Britse divisies gelegerd. Hitler liet een plan uitwerken voor de grote aanval op het westen. Het kwam in grote lijnen overeen met het aanvalsplan uit de Eerste Wereldoorlog en het was begin november 1939 gereed. De FŁhrer wilde een week later al beginnen, maar het slechte weer maakte de uitvoering onmogelijk. Een nieuw plan, opgesteld oor generaal Von Manstein, viel bij Hitler in goede aarde. Het hield in dat de Duitse aanval zich vooral zou richten op de Ardennen. Was men daar eenmaal doorheen, dan zou men de optrekkende Britse en Franse legers in de rug kunnen aanvallen.
Om te verhinderen dat het neutrale Zweden ijzererts naar Duitsland bleef uitvoeren, legde de Britse vloot begin april 1940 mijnenvelden langs de kust van Noorwegen. Op 9 april 1940 vielen de Duitsers Denemarken binnen. De Denen boden vrijwel geen verzet. Een Duitse landingsvloot voer inmiddels naar Noorwegen. Duitse parachutisten bezetten daar in succesvolle operaties een aantal strategische punten. Geallieerde landingen mochten niet meer baten. Op 10 juni 1940 was de strijd om Noorwegen beslist. Reeds op 10 mei 1940 echter was de grote aanval op Nederland, BelgiŽ, Luxemburg en Frankrijk begonnen. De Duitse opzet, Nederland in ťťn dag op de knieŽn te krijgen door de koningin door parachutisten gevangen te laten nemen, mislukte. Het kleine Nederland hield het, ondanks de zeer verouderde en armzalige bewapening, toch nog vijf dagen vol. De gruwelijkheid van de oorlog drong zich door het bombardement van Rotterdam op harde wijze aan de bevolking op. De Belgische koning Leopold III moest op 27/28 mei de uitzichtloze strijd staken. Was koningin Wilhelmina erin geslaagd naar Engeland te ontkomen, de Belgische vorst begaf zich vrijwillig met zijn soldaten in krijgsgevangenschap. De Duitse opmars verliep geheel volgens plan. Het Franse Negende Leger werd volkomen verrast en moest haastig terugtrekken. De Duitse pantseraanvallen brachten de geallieerde legers danig in het nauw. De Franse troepen, die toch al niet zo'n hoog moreel hadden, werden door de tegenslagen en ook door de voortdurende luchtaanvallen totaal ontmoedigd. Het grootste deel van de Britse en ook vele Franse troepen dreigde ingesloten te raken bij Duinkerken. Toen liet Hitler zijn troepen pas op de plaats maken. Dat gaf de Britten de gelegenheid de troepen te evacueren. Een week later braken de Duitse troepen door de Franse linies en op 14 juni 1940 trokken ze zegevierend Parijs binnen. (foto : in het geel, Frankrijk onder Duitse bezetting)
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer