W ORLD E XPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
     

Rubriek : Archeologie

Vindplaatsen in de Ijzertijd

Groot-Zimbabwe ( bij Fort Victoria in Zimbabwe )
In de vijftiende en zestiende eeuw ontstond de wereldhandel toen Europese volkeren overal kolonies stichtten. In Afrika bestonden er al handelsnetwerken over lange afstand voor de Europeanen kwamen. In zuidelijk Afrika werden in de Ijzertijd al de plaatselijke mineralen gewonnen en was er een levendige handel aan de oostkust van Afrika ontstaan.
De citadel van Groot-Zimbabwe, van de dertiende tot de vijftiende eeuw op het toppunt van zijn macht, beheerste een groot deel van Oost-Afrika en de vele overblijfselen getuigen van dit belang. Helaas is er weinig historische documentatie over de vindplaats, waardoor de archeologie des te belangrijker wordt. Gehoopt mag worden dat toekomstig onderzoek nog meer verklaart over deze beschaving en de rol in de geschiedenis van Oost- en zuidelijk Afrika. ( foto : het heuvelcomplex )

Mont Lassois et Vix ( Languedoc-Roussillon in Frankrijk )
Toen de Griekse invloed in het westelijke Middellandse-Zeegebied in de zevende eeuw voor Christus toennam, werden Griekse stadstaten als Marseille opgericht. De delen van Europa ten noorden en westen van de Alpen kwamen in rechtstreeks handelscontact met die Griekse koloni�n in de zesde eeuw voor Christus en de doorgang van de Rhone en de Saone naar het Seinedal werd een grote handelsader.
De Middellandse Zee vroeg om slaven, voedsel en grondstoffen, terwijl Noordwest-Europa luxe artikelen als wijn en het benodigde vaatwerk wilde. Mont Lassois was ��n van de centra van deze handel en de grafvondst in Vix weerspiegelt de verscheidenheid van luxe goederen die beschikbaar waren. ( foto : opgravingen bij Vix )

Heuvel van Tara ( Graafschap Meath in Ierland )
De heuvel van Tara is ��n van de belangrijkste vroege vindplaatsen in de Ierse geschiedenis en ��n van de ingewikkeldste. Eigenlijk is het ��n grote verzameling monumenten en aardwerken rondom een imposante heuveltop op 154 meter hoogte, waarvan sommige delen beter zijn onderzocht dan andere. Vanaf de 19de eeuw hebben in Tara opgravingen plaatsgevonden, waaronder een poging in 1899 van een groep archeologen om de Ark des Verbonds te vinden. Het grote verschil in ouderdom tussen de monumenten van de eerste neolithische structuren tot die uit de Ijzertijd en de Vroegchristelijke tijd, toont de betekenis door de tijd van de heuvel aan en het belang van integraal onderzoek naar een ingewikkelde vindplaats om de ontwikkeling ervan te kunnen begrijpen, eerder dan zich te richten op kleine deelperiodes. (foto : de Stone of Destiny)
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer