W ORLD E XPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
     


Rubriek : Archeologie

Toestand Vlaamse archeologie weinig rooskleurig

Minister Dirk Van Mechelen is niet ongevoelig voor de problemen. De toestand van de Vlaamse archeologie is weinig rooskleurig. De Vlaamse archeologen klagen vooral over het weinig transparante beleid, een toenemende vervreemding ervan tegenover echt veldwerk en frustratie over het gebrek aan middelen en mensen. Ze wijzen op de dringende noodzaak tot veranderingen in de sector. Dat zegt het Forum Vlaamse Archeologie (FVA) op basis van een eigen enqu�te.

Verdrag van Malta
Uit de resultaten blijkt dat de meerderheid van de respondenten heil ziet in een snelle implementatie van het verdrag van Malta. Dat is een Europees verdrag ter bescherming van het archeologisch erfgoed uit 1992. De regelgeving heeft onder meer gevolgen voor de financiering van onderzoek en stuurt aan op een integratie van archeologie en ruimtelijke ordening.

De Vlaamse archeologen willen dat de overheid zelf een zo groot mogelijke rol vervult om kwalitatief hoogstaand onderzoek te garanderen. Het FVA hoopt dat de resultaten van haar onderzoek zullen bijdragen tot de snelle en degelijke ontwikkeling van een nieuw en performant archeologiebeleid in Vlaanderen.

Primeur
Het FVA hield de opiniepeiling voornamelijk onder beroepsarcheologen. Het is naar eigen zeggen de allereerste keer in de geschiedenis van de Vlaamse archeologie dat het werkveld massaal liet weten hoe ze de huidige situatie ervaart: zowat 188 mensen of twee derden van de Vlaamse beroepsarcheologen, actief in alle betrokken instellingen, beantwoordden de enqu�te, aldus het FVA in een persbericht. De vereniging zal de resultaten overmaken aan Vlaams minister van Monumenten en Landschappen Dirk Van Mechelen.

FVA
Het FVA werd eind 2004 opgericht door een groepje Vlaamse archeologen om aan de nood van een onafhankelijke belangenvereniging voor de archeologie in Vlaanderen te voldoen. Minister Van Mechelen bleek zelf niet ongevoelig voor de problemen en op 14 juli werd het Forum uitgenodigd voor een eerste gesprek op zijn kabinet.

"Dit gold als een aanzet voor verder constructief overleg en als een erkenning van het Forum als gesprekspartner en pleitbezorger voor de archeologie in Vlaanderen", aldus nog het FVA.
 

 

� 2006 - WORLDEXPLORER
Google