W ORLD E XPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
     

Rubriek : Dier - algemeen

De kleurige vogels van Nieuw-Guinea

Nieuw-Guinea wordt slechts door de Torres Straat van het noordelijkste puntje van Queensland gescheiden. Het is op ��n na het grootste eiland ter wereld. Het grootste deel van Nieuw-Guinea is bedekt met dichte, tropische regenwouden.
Er is een ondergroei van door elkaar groeiende klimplanten. De grond is glibberig door modder en rottende bladeren en het wemelt er van zwermen malariamuggen. De wouden zijn praktisch ondoordringbaar. Aan de zuidkust van Nieuw-Guinea  zijn enkele kleine savannegebieden en het eiland heeft een ruggegraat van hoge bergen. Op een aantal bergtoppen ligt eeuwige sneeuw. De hoogste berg is de Carstenzberg met een top van 5030 meter.
De meeste dieren op Nieuw-Guinea zijn plaatselijke soorten van Australische dieren. Maar er wonen ook een aantal unieke vogels, bijvoorbeeld de kroonduiven. Deze worden bijna negentig cm lang. Het zijn de grootste duiven ter wereld.
Er zijn op Nieuw-Guinea drie soorten kroonduiven. De kroonduif is fel gekleurd. Op zijn kop heeft hij een waaiervormige kuif. De kroonduif houdt zich op in moerassige gedeelten van het woud. Hij scharrelt er in kleine groepjes rond en pikt vruchten en gevallen zaden van de grond.
De vruchtenduiven en de manenduif zijn familie van de kroonduiven. Sommige ervan zijn nog schitterender gekleurd dan de kroonduif zelf. Maar de opzichtigste vogel is de pitta. Het is een mollige vogel met een korte staart. Hij lijkt op een lijster. De pitta heeft sterke poten. Daarmee springt hij met grote snelheid over de bosgrond, waar hij het grootste deel van zijn tijd doorbrengt.
Er zijn twee casuarissoorten die men alleen op Nieuw-Guinea vindt. De ene is de kleine Bennett-casuaris, die geen halskwab heeft. De oranjehals-casuaris heeft ��n halskwab. Op Nieuw-Guinea leven zes soorten spechtpapegaaitjes, die men nergens anders vindt. Hun lengte varieert van 7,5 cm tot 12,5 cm. Ze zijn schitterend gekleurd. Ze hebben vaak een groene rug en een rode of gele buik die soms met lichtblauw is omzoomd. De spechtpapegaaitjes leven over het algemeen in laaggelegen bossen. Het zijn zuivere boombewoners. Ze hebben betrekkelijk lange tenen en een korte staart. Ze gedragen zich in sommige opzichten als spechten. Wanneer ze op een boomstronk zitten, gebruiken ze hun poten en staart als steunpunten. Ze knabbelen eerst aan de op de stronk zittende zwammen en drijven vervolgens hun snavel door de bast om bij de daarachter zittende insecten en hun larven te kunnen komen.
De Pesquet-papegaai woont in dezelfde hete en vochtige gebieden als zijn kleine verwanten. Hij is ongeveer vijftig cm lang. Op zijn kop zitten praktisch geen veren. Hij heeft een sterke, betrekkelijk lange en licht gebogen snavel, die hem in staat stelt zijn plantaardig voedsel te nuttigen.
Van de 18 soorten prieelvogels komen er 11 uitsluitend op Nieuw-Guinea voor. Het zijn onder meer de gekuifde tuiniervogel, de Lauterbach-kraagvogel, de bruine tuiniervogel, de oranjekuif-tuiniervogel en de geelband-prieelvogel. De paradijsvogels zijn nauw met de prieelvogels verwant. Ze komen in Australi� niet zoveel voor, maar op Nieuw-Guinea des te meer. De paradijseksters leven op een hoogte van ongeveer 1600 meter. Raggi's (zie foto) grote paradijsvogel, de grote en de kleine paradijsvogel, leven op minder grote hoogten.
De Spanjaarden gaven de paradijsvogels hun naam om hun fijne veren en schitterende kleuren. Men kreeg de paradijsvogels in Europa voor het eerst te zien in 1522. Toen zond de heersten van de Molukken een aantal opgezette exemplaren aan de koning van Spanje. Volgens de Spanjaarden konden zulke mooie vogels alleen uit het paradijs komen. Deze gedachte werd versterkt doordat de gestuurde vogels geen poten hadden. Zonder poten konden de vogels nooit op een tak of op de grond landen. Men maakte daaruit op dat ze geen voedsel nodig hadden en dus afkomstig moesten zijn uit het ��n of andere hemels paradijs.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer