WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek : Poolgebieden

Vogels in de toendra

Nu we weten dat er zoveel planten en insecten zijn, is het niet verwonderlijk dat het noordpoolgebied in de zomer talrijke vogels huisvest. De vele, vele uren onafgebroken daglicht stellen hen in staat gedurende een langere periode voedsel te zoeken dan in zuidelijke streken. De uitgebroede vogels groeien dan ook heel snel. Visdiefjes, pijlstaarten, brilduikers, zee-eenden en talinkjes keren gedurende de zomermaanden terug naar hun nest in de grasrijke gebieden rond de meren, rivieren, de moerassen en de plassen. Met de snaterende eenden en de rood gebekte duikvogels leven ze daar broederlijk naast elkaar. De kraanvogels en andere waadvogels stappen rond door de wadden. Rondcirkelende valken en andere roofvogels vinden een gemakkelijke prooi en op de oevers bouwen de eidereenden hun nest.
Het noordpoolgebied is een belangrijke broedplaats van eenden en ganzen, terwijl de hoge rotswanden enkele van de grootste zeevogelkolonies van de wereld herbergen. Zelfs in de winter vallen er vogels te bespeuren. Sommige zeemeeuwen blijven aan de rand van het ijs en zelfs in de toendra klinkt het gekras van de raaf nog door de maandenlange duisternis. Ook de sneeuwuil en de sneeuwhoen laten hun sporen na in de sneeuw. De poten van de sneeuwhoen zijn trouwens met een dikke laag veren bedekt, die voor een uitstekende isolatie zorgen.
De meeste vogels hier zijn wit, zwart en wit of vertonen een combinatie van deze kleuren in verschillende tinten. Alle soorten meeuwen zijn wit of bijna wit.
Van alle zeevogels die de noordpool bevolken worden er maar weinig in zo grote getale gezien als de diksnavelige murre op akpa. Dit is de ‘pinguļn’ van de noordpool. Hij heeft ook de kleur van de pinguļn en loop rechtop op zijn poten. Onder water zijn murren echt zeer behendig. In de lente keren ze terug naar de rotsen om er hun nest te bouwen Ze geven zich dan over aan indrukwekkende dansen onder water en aan even acrobatische sprongen in de lucht. Men vermoedt dat dit vreemde gedrag een soort zelf-aanmoediging is om te gaan broeden.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer