WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek : Dier - algemeen

Vogels van de pampa

Een leefgebied als de pampa, zo vlak, zonder bomen en zonder beschermende begroeiing, schept voor een groot aantal dieren de nodige moeilijkheden voor hun bestaan. Dit is in het bijzonder het geval met vogels. De meeste vogels hebben bomen nodig om hun nesten in te bouwen en hun jongen groot te brengen. Dat is dan ook de reden waarom van de ruim tweehonderd verschillende vogelsoorten die jaarlijks op de pampa worden waargenomen, het grootste deel bestaat uit trekvogels die elders hun broedplaats hebben.
Sommige onder hen zijn alleen maar doortrekkers. Andere ontvluchten tijdelijk de winterse koude in hun broedgebieden, zoals de rotsparkiet van PatagoniŽ en de grote franjepoot van de Noordamerikaanse prairies. Toch hebben de omstandigheden op de pampa en andere grasgebieden ertoe geleid dat een aantal vogelsoorten zich wist aan te passen. De betrekkelijk primitieve tinamou (zie foto : kuif-tinamou) of de pampahoen, die bijna niet kan vliegen, is daar een voorbeeld van. Door zijn kleurenpatroon is hij goed gecamoufleerd. Bij het hofmaken heeft het wijfje bij deze soort de leiding. Het mannetje bouwt het nest en broedt de eieren uit.
Een andere, zelden vliegende vogelsoort, de tapaculo, heeft nestgewoonten die afwisselen al naar gelang de gebieden waar het nest moet gemaakt worden. Soms graaft hij een hol, soms gebruikt hij een bestaand hol, dan weer bouwt hij een nest van gras. Een verwante soort, de barrancolino uit ArgentiniŽ, kan stappen nemen van vijftien cm, terwijl hij zelf maar zeventien cm lang is.
Eťn van de merkwaardigste nestbouwers in de pampa is de ovenvogel, die tot nationale vogel van ArgentiniŽ is verheven. Deze kleine, ietwat gedrongen vogel, plaatselijk bekend als 'el hornero' (de bakker) is van een familie die bestaat uit meer dan tweehonderd soorten en leeft overal in Centraal- en Zuid-Amerika. Hij heeft zich uitgebreid van de meer beboste grasvlakten in het noorden naar de pampa's.
Het bouwen van het nest wordt door beide vogels van het paar verricht en neemt soms enkele maanden in beslag. Het nest bestaat uit een mengsel van zand en koemest, versterkt met stukken plantenwortels en twijgjes. Het wordt op elke plaats gebouwd die daar beschikbaar voor is, zoals bijvoorbeeld het dak van een huis, een boom, dwarslatten van telefoonpalen en zelfs op de grond, als er geen andere mogelijkheid voorhanden is. Als het nest gereed is, ziet het er precies zo uit als een ouderwetse broodoven met een deur aan ťťn kant. Het heeft een soort voorportaal, gescheiden van de broedholte door een aflopende drempel.
Met Afrika, Australi®įe en Nieuw-Zeeland heeft Zuid-Amerika de loopvogels gemeen. Alle soorten, de pampastruis of nandoe van Zuid-Amerika, de struisvogel van Afrika, de kiwi van Nieuw-Zeeland en de casuarissen en de emoe van AustraliŽ, hebben bepaalde punten van hun lichaamsbouw die overeenkomen. Zo hebben loopvogels lange poten, goed ontwikkelde dijspieren, kleine staarten of helemaal geen staarten, bijna geen tenen en weinig veren.
Pampastruisen of nandoes zijn de grootste vogels van de Nieuwe Wereld. Ze worden tot 1,7 meter hoog. Tot de komst van de paarden waren deze vogels de snelste dieren van de pampa. Pampastruisen grazen nogal eens tussen kudden herkauwers, net als de struisvogels van Afrika.
De dominerende hanen zijn, zodra het broedseizoen begint, agressief tegenover concurrerende hanen. Later worden ze huiselijk, graven een nestkuil en broeden de ongeveer dertig eieren uit, die afkomstig zijn van verschillende hennen.
De pampastruis verdedigt zijn nest tot het uiterste, hoewel hij het soms met een list probeert en de belager weglokt door te doen alsof hij kreupel is. Er wordt gezegd dat als een nandoehaan broeds wordt voordat de hennen al hun eieren hebben gelegd, hij hen verjaagt in plaats van te wachten tot alle eieren zijn gelegd. De hennen kunnen dan niets anders doen dan hun eieren zomaar ergens in de vlakte leggen. Gedurende de vijf maanden die de kuikens nodig hebben om op te groeien, zorgt de haan voor hen.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer