WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek : Dier - algemeen

Vogels en vleeseters van Madagascar

Er leven drie inheemse vogelfamilies op Madagascar. Het zijn de steltrallen, de Madagascar-pitta's en de vanga's. De vanga's hebben hun leefgewoonten het best aangepast aan het beschikbare voedsel en de beschutting van de verschillende gebieden. Wat dat betreft lijken ze veel op de honingkruipers van Hawaii en de vinken van de Galapagos Eilanden.
De steltrallen staan ook bekend als roatelo's of monia's. Het zijn op de grond levende vogels. Ze zijn verwant aan de rallen. Er leven op Madagascar drie soorten. De steltrallen zijn zulke slechte vliegers, dat ze in de boom moeten klimmen om hun nest te bereiken. Het nest is een losjes in elkaar gezet platform van takken, dat maar ongeveer een meter boven de grond zit. De bekendste vogel van deze soort is de bruine steltral. Hij leeft in de tropische bossen langs de oostkust van Madagascar. Een ander lid van de familie, de Bensch-steltral heeft een eigenaardige gewoonte : het vrouwtje heeft verschillende mannelijke partners. Die mannetjes bouwen gezamelijk het nest.
Van de Madagascar-pitta's zijn er vier soorten. Ze leven in de vochtige wouden aan beide zijden van het eiland. De Schlegels-asiti en de fluweel-asiti horen bij de weinige soorten die van vruchten leven. De twee andere soorten Madagascar-pitta's staan beide bekend als onechte honingzuigers of honingpitta's. Men had ze aanvankelijk bij de honingzuigers ingedeeld, omdat ze daar zoveel op leken. De honingpitta's zijn wat lichter gebouw en hebben kortere poten dan de echte honingzuigers. Ze hebben echter net als de echte honingzuigers een lange, naar beneden gebogen snavel. Pas in 1933 ontdekte men dat de honingpitta's geen echte honingzuigers waren. Van de twee soorten honingpitta's komt de langsnavelige honingpitta het meeste voor. De andere soort is de kleinsnavelige honingpitta. Deze is zeer zeldzaam geworden, doordat veel van de bossen waarin hij leeft, zijn gekapt. Men kent hem nu alleen nog van negen exemplaren die in museums te zien zijn. Volgens sommige biologen is de kleinsnavelige honingpitta reeds uitgestorven.
De vanga's vormen de meest opvallende vogelfamilie van Madagascar. Ze zijn nauw verwant aan de klauwieren. De vanga-familie telt elf soorten. Ze verschillen onderling in uiterlijk en levenswijze. Ze leven van insecten en kleine gewervelde dieren. De blauwe vanga's bijvoorbeeld leven boven in de bomen waar ze tussen de takken insecten zoeken. De Lafresnaye's-vanga eet behalve insecten ook hagedissen en ikkers. De piepkleine meesvanga lijkt sterk op de koolmees. De helmvanga jaagt op gekko's, kameleons, hagedissen en kleine vogels. En de dertig cm lange sikkelsnavelvanga gebruikt zijn lange snavel om insecten uit barsten in de boomschors te peuteren. Dan is er nog de koraalsnavelvanga. Hijk lijkt in gedrag sterk op de boomklever.
Op Madagascar leven veel roofvogels die nergens anders voorkomen. Men vindt er bijvoorbeeld de Madagascar-torenvalk (zie foto), de Madagascar-koekoeksvalk, de Madagascar-zeearend en de Madagascar-buizerd. De zeldzaamste roofvogel is vermoedelijk de Madagascar-slangenarend. Zijn naam is trouwens misleidend : hij eet geen slangen.
Er leven ook verschillende parkietsoorten. Daarvan is de grijskop-agapornis tot het eiland beperkt. Tot de roofdieren van Madagascar behoren de Egyptische ichneumon en een soort wilde kat. Beide diersoorten zijn door de mens op het eiland gebracht. De meeste inheemse vleeseters horen tot de familie van de civetkatten. Men vindt er bijvoorbeeld de fanaloka en de daar nauw mee verwante kleine fanaloka. Verder is er de fretkat (zie foto), een vreemd mengsel van ichneumon, genetkat en wilde kat. De negentig cm lange fretkat lijkt sterk op een kat. Vandaar dat men hem lange tijd onder de katten heeft gerangschikt. De fretkat is een alleenlevend dier. Hij komt bij het invallen van de avondschemering te voorschijn. Hij is het grootste roofdier op Madagascar. Hij voedt zich voornamelijk met maki's. De fretkat verdedigt zich onder meer door uit een klier een stinkende stof af te scheiden.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer