WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek : De mens -
geschiedenis

De Volkenbond

Op 10 januari 1920 werd de zogeheten Volkenbond opgericht. Deze organisatie stelde zich ten doel, de internationale samenwerking te bevorderen en de vrede en veiligheid onder de volken te verzekeren. De aanzet tot het in het leven roepen van een dergelijke organisatie werd gegeven door de Amerikaanse president Thomas Woodrow Wilson, een man die zich altijd al ingezet had voor een blijvende vrede.
Over de figuur van Wilson is veel te doen geweest. Het is dan ook niet meer dan billijk dat we een ogenblik stil zullen staan bij deze grote staatsman. Wilson werd in 1856 geboren als zoon van een predikant. Na met uitstekende resultaten de middelbare school te hebben doorlopen, ging hij rechten studeren. Wilson gaf toen al blijk van grote capaciteiten, met name waar het de politiek betrof. In 1890 werd Wilson hoogleraar aan de universiteit van Princeton, waar hij al spoedig de aandacht trok door zijn leiderskwaliteiten en een onverholen sympathie voor hervormingen.
In het jaar 1910 werd hij gekozen tot gouverneur van de staat New Jersey. Twee jaar later werd hij door de Democratische Partij kandidaat gesteld voor het presidentschap van de Verenigde Staten. Wilson won de verkiezingen en liet als president al spoedig zien wat hij waard was. Eťn van zijn voornaamste doelstellingen was het indammen van de macht die grote bedrijven uitoefenden op het economisch bestel, wat hem door tal van maatregelen wonderwel lukte. Wilson slaagde er zelfs in, de invloed van de staat op het maatschappelijk bestel aanzienlijk te doen groeien.
Toen in 1914 de Eerste Wereldoorlog uitbrak, kondigde Wilson af dat de Verenigde Staten zich afzijdig zouden houden. Tegelijkertijd gaf hij te kennen dat zijn land met alle middelen de handel zou beschermen. Ondanks allerlei incidenten wist Wilson de Verenigde Staten buiten de oorlog te houden. Pas toen de Duitsers de onbeperkte duikbootoorlog afriepen en enkele Amerikaanse schepen tot zinken brachten, verklaarde Wilson de Duitsers de oorlog. Kenmerkend voor zijn denken was, dat hij zei de strijd te zullen richten tegen de Duitse regering en niet tegen het Duitse volk.
Op 28 juni 1919 werd er in de Franse stad Versailles een vredesverdrag gesloten tussen het Duitse Rijk enerzijds en de Geallieerden anderzijds. Van geallieerde zijde waren de belangrijkste onderhandelaars de Franse minister-president Clemenceau en diens Britse collega Lloyd George. Wilson trad bij de onderhandelingen niet zozeer op als eiser, dan wel als bemiddelaar.
Veel van Wilsons ideeŽn werden echter door Clemenceau en Lloyd George verworpen. Ten eerste toonden deze doorwinterde politici zich onverzoenlijk tegenover Duitsland, ten tweede was Wilson niet opgewassen tegen de manier waarop zij de onderhandelingen voerden. Wel slaagde Wilson erin, zijn denkbeelden omtrent een bond van volkeren gestalte te geven. Hiermee was hij de eerste grote staatsman die de weg wees naar een betere wereld. Ere wie ere toekomt.
Keren we terug naar Wilsons geesteskind, de Volkenbond. Naast de geallieerde overwinnaars traden dertien neutrale staten tot deze organisatie toe. De Volkenbond was, ondanks alle goede bedoelingen, al vanaf het eerste begin tot mislukken gedoemd. Eťn van de redenen hiervoor was dat de Verenigde Staten uiteindelijk geen lid werden, maar de voorkeur gaven aan hun isolationisme. Mede hierdoor ontbrak het de Volkenbond aan gezag, dat noodzakelijk was om op te treden als bemiddelaar in geschillen.
Het gevolg hiervan was, dat zowel leden als niet-leden een eigen koers gingen varen, met alle risico's van dien. Werd in sommige gevallen doortastend en succesvol opgetreden, in vele situaties schoot de Volkenbond tekort. Te denken valt aan de Japanse inval in Mantsjoerije van 1931, de verovering van AbessiniŽ door ItaliŽ in 1935, de strijd tussen Finland en Rusland in 1939 en de Duitse inval in Polen datzelfde jaar.
Het bestaan van de Volkenbond eindigde officieel op 19 april 1946. Zijn taken werden toen overgenomen door de Verenigde Naties. Deze op 26 juni opgerichte organisatie kan worden gezien als een voortzetting van de Volkenbond, als is zij niet als zodanig bedoeld. Evenals de Volkenbond zijn de Verenigde Naties een instelling die samenwerking beoogt tussen onafhankelijke staten, op basis van vrijwilligheid.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer