WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek : In het water levende zoogdieren
 

De waterspitsmuis

Orde : Insectivora - familie : Soricidae - geslacht : Neomys en soort : Neomys fodiens. De waterspitsmuis is één van de 322 soorten spitsmuizen in deze familie. Hij is van gemiddelde grootte.
Dit kleine diertje is zo schuw dat hij zich dood kan schrikken van een plotseling, hard geluid. Hij blijft nooit lang op één plaats. Dag en nacht is hij op zoek naar voedsel, het hele jaar door. Hij rent van hot naar her in zijn bosrijke leefgebied, maar blijft altijd in de buurt van water. Zo kan hij geregeld een duik nemen en een waterdier vangen om op te eten.
Als hij zich niet in het water of aan de waterkant bevindt, houdt dit diertje zich op in de gangen die hij in de bosgrond heeft uitgegraven. Ook maakt hij wel gebruik van het verlaten hol van een ander dier, zoals een muis. Meren, rivieren en moerassen vormen het favoriete jachtgebied van de waterspitsmuis, maar hij bezoekt ook graag beddingen waar witte waterkers groeit. Als hij uit het water komt, schudt de waterspitsmuis de druppels uit zijn dichtbehaarde en korte vacht. Hij heeft echter nog een andere ingenieuze methode om droog te worden : door zich door de nauwe ingang van zijn hol te persen, wringt hij het overtollige water uit zijn pels.
Deze muis haalt zijn voedsel bijna uitsluitend uit het water. Hij leeft voornamelijk van insecten en larven, amfibieën en vis. Hij verbruikt zijn energie zo snel dat hij 24 uur per dag behoefte heeft aan voedsel. Terwijl hij langs de oever van een rivier of meer trekt, duikt de spitsmuis herhaaldelijk in het water, op jacht naar prooi. Hij kan zo'n twintig seconden onder water blijven. Om zichzelf voort te kunnen stuwen, zijn de staart en poten voorzien van stugge haarborstels waardoor hij zich beter kan afzetten in het water. Krijgt hij een kleine vis of een waterinsect te pakken, dan zet hij even zijn scherpe tanden in de prooi. De speekselklieren van dit piepkleine muisje scheiden dan een snelwerkend gif af. Hierdoor is hij in staat om zijn prooi aan wal te slepen, om hem daar op te peuzelen.
De paartijd van deze muis valt aan het einde van de lente en in de zomer. In deze periode doorbreekt het mannetje zijn solitaire bestaan en zwerft hij door de territoria van diverse vrouwtjes op zoek naar een partner. Mannetjes en vrouwtjes communiceren met elkaar door middel van prikkelende geuren en hoge gillen. Na het paren werpt het vrouwtje drie tot acht jongen in een ondergronds nest van gedroogd gras. De jongen worden zo'n veertig dagen gezoogd.
Hoewel ze niet als bedreigd worden beschouwd is de populatie van waterspitsmuizen in veel Europese gebieden drastisch teruggelopen. Dit is het gevolg van de vernietiging van hun leefgebied door de aanleg van waterwegen, de drainage van landerijen en watervervuiling. Omdat ze zo klein en ongrijpbaar zijn is het moeilijk een juiste schatting te maken van de grootte van de populaties en de mate van hun achteruitgang.


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer