W ORLD E XPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
     

Rubriek : Ongewervelde dieren
 

Weidehommel

Hommels zijn sterk behaarde, krachtig gebouwde echte bijen. Hun volken leven meestal in een ondergronds nest. Ze zijn ook bij lage temperaturen actief en kunnen daarom verder dan andere bijen doordringen in het subarctisch gebied en in hoger gelegen streken. Met hun angel kunnen ze steken, maar ze zijn niet agressief. Het wijfje van de weidehommel wordt zo'n 16 tot 21 mm lang, het mannetje 11 tot 16 mm. Het kleurenpatroon is kenmerkend : meestal een zwart middendeel met vooraan geel en achteraan roodachtige tinten.
Verspreiding : verspreid in heel Europa in struwelen, tuinen, open bossen, in de Alpen zelfs tot 2.500 meter hoogte. Jonge wijfjes vliegen reeds vanaf maart. Ze bouwen een nest in holen in de grond, in takkenbossen, vogelnesten, holle bomen enz. De kleinere werksters vliegen vanaf juni tot september.


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer