W ORLD E XPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
     

Rubriek : Slangen
 

De wet op slangen

Op het houden van slangen zijn verscheidene wetten van toepassing, die verschillen van land tot land. Bovendien worden vele ervan voortdurend herzien of aangevuld. Wie slangen wil houden, moet ervoor zorgen dat hij de wet niet overtreedt en zich ervan overtuigen dat het houden van de beoogde soort is toegestaan. Wetten met betrekking tot het houden van slangen zijn in de regel onder te verdelen in drie categorie�n : bescherming, openbare veiligheid en diverse wettelijke beperkingen.
Bescherming

Veel slangen zijn in hun land van herkomst beschermd en kunnen in dat geval vallen onder de Convention on International Trade in Endangered Spiecies of Flora and Fauna (CITES). De zeer zeldzame soorten die hieronder worden opgesomd, staan in Appendix1 van de CITES-lijsten en kunnen alleen worden gehouden, gekocht of verkocht als een speciale opheffing is verkregen. Veel andere soorten staan in Appendix 2 en kunnen legaal worden gehouden, maar mogen niet worden in- of uitgevoerd zonder de benodigde vergunningen.
Slangensoorten die in Appendix 1 van CITES staan, mogen niet zonder ontheffing worden gehouden en deze wordt slechts zelden en dan ook nog onder bepaalde omstandigheden aan particulieren verleend, bijvoorbeeld als de dieren in gevangenschap geboren werden.
In Nederland is bovendien de Wet Bedreigde Uitheemse Diersoorden (BUD) van kracht, waarop ook diersoorten staan die buiten de CITES-lijsten vallen.
Openbare veiligheid
In veel landen is het houden van gevaarlijke slangen aan bepaalde regels gebonden. Dit kunnen nationale of plaatselijke bepalingen zijn en ze zijn bedoeld om het publiek tegen gevaarlijke huisdieren te beschermen. Hieronder vallen vaak adders en cobra's, sommige soorten met giftanden achterin de bek en in sommige gevallen ook grote boa's en pythons.
Diverse wettelijke beperkingen
Sommige autoriteiten hanteren beperkingen op het houden van slangen voor publiek vermaak, voor de verkoop of voor andere commerci�le doeleinden of op het vrijlaten en exotische soorten in het wild. De amateur zal niet gauw met deze beperkingen te maken krijgen.
Afgezien van de wet hebben slangenhouders de morele verplichting om hun hobby in de ogen van het publiek niet verwerpelijk te maken. Vergeet niet dat veel mensen niet erg dol zijn op slangen en met hun mening moet rekening worden gehouden. U moet er dus voor zorgen dat slangen niet kunnen ontsnappen, vooral niet in woonwijken, en met de slang om uw nek het buurtcaf� binnenstappen kunt u best vermijden. Wil het houden van slangen als een aanvaardbare hobby beschouwd worden, dan moet alles in het werk worden gesteld om buren en vrienden gerust te stellen en begrip bij te brengen.


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer