W ORLD E XPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
     

Rubriek : Historische figuren

Willem Frederik Karel

(Berlijn 28 febr. 1797 - Wassenaar 8 sept. 1881), prins der Nederlanden, zoon van koning Willem I der Nederlanden en van Wilhelmina van Pruisen. V��r 1813 vertoefde hij aan het Pruisische hof. Hij nam deel aan de veldtochten van 1813 in het oosten van Duitsland en trok in het leger van von B�low naar de Noordelijke, vervolgens naar de Zuidelijke Nederlanden, ten slotte naar Frankrijk. In 1815 werd Frederik grootmeester der artillerie. In 1816 deed hij, tegen schadeloosstelling in domeinen en de titel Prins der Nederlanden, afstand van zijn recht om na de troonsbestijging van zijn broer (de latere Willem II) groothertog van Luxemburg te worden. Kort daarna werd hij commissaris-generaal van het departement van Oorlog, kolonel-generaal en admiraal (1829), in 1840 veldmaarschalk (tot 1868).
In 1830 stond hij aan het hoofd van een korps, dat het oproer te Brussel zou dempen, doch zag zich genoodzaakt terug te trekken. Met zijn broer Willem II nam hij deel aan de Tiendaagse Veldtocht (1831). Bij de troonsafstand van zijn vader nam hij ontslag uit alle openbare betrekkingen. Frederik beijverde zich voor het militair onderwijs en de organisatie van het leger en was zeer actief op filantropisch gebied. Hij steunde Van den Bosch als voorzitter van de Maatschappij van Weldadigheid (de eerste kolonie Frederiksoord werd naar hem genoemd). Van 1816 tot zijn dood was hij grootmeester der Nederlandse vrijmetselarij. Hij was gehuwd met prinses Louise van Pruisen (1825 - 6 dec. 1870), een zuster van de latere keizer Wilhelm I, en had twee dochters. De oudste, Louise, was de echtgenote van koning Karel XV van Zweden, de jongste, Marie (gest. 1910), huwde met de prins van Wied.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer