WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek : Vogels
 

De witte ooievaar

Orde : Ciconiiformes - familie : Ciconiidae - geslacht : Ciconia en soort : Ooievaar. De witte ooievaar behoort tot de ooievaarsfamilie Ciconiidae, die negentien verschillende soorten telt.
De witte ooievaar, bekend om zijn trek in grote troepen van Europa naar zijn Afrikaanse overwinteringsgebieden, is in grote delen van Europa zeer geliefd en speelt een traditionele rol in de folklore als gelukssymbool. Deze hoogpotige waadvogel bouwt zijn grote nest nogal riskant op daken van gebouwen en op hoge kabels.
Witte ooievaars voelen zich thuis in open laaglandgebieden waar ze in ondiep water kunnen staan, en geven de voorkeur aan moerassen, weiden, meren, rivieren en valleien. Ze zoeken leefgebieden uit waar ze kunnen nestelen en slapen, zoals bomen of gebouwen. Witte ooievaars leggen enorme afstanden af tussen hun broedgebieden en overtwinteringsgebieden. Troepen van wel 11.000 vogels vliegen omhoog op de thermiek (stijgende warme luchtstromen) met stijf uitgestrekte vleugels. Omdat ze zo afhankelijk zijn van de thermiek tijdens hun trek, geven ze er de voorkeur aan om geen grote wateroppervlaktes over te steken waar geen thermiek is. Daarom volgen ze twee veelgebruikte routes van Europa naar tropisch Afrika, via de Straat van Gibraltar en de Bosporus, beide met maar korte oversteken over zee.
Witte ooievaarspopulaties komen nog steeds veel voor maar, zoals met alle ooievaarsoorten het geval is, neemt hun aantal af, vooral in West-Europa. In verschillende Afrikaanse landen wordt op ooievaars gejaagd. Vanwege hun populariteit in Europa, zijn milieugroeperingen erin geslaagd om publieke steun te krijgen voor projecten zoals het maken van kunstmatige nestplaatsen. Onderzoekers bestuderen de ooievaar, beschermen nestplaatsen en nemen maatregelen om de illegale jacht tegen te gaan.
De witte ooievaar is een vleeseter en verorbert in kleine groepjes vis, kikkers, slangen, kleine zoogdieren en insecten. Deze veelzijdige vogel vangt en eet wat er op dat moment te vinden is. In delen van Afrika bijvoorbeeld propt hij zich vol met sprinkhanen. Hij eet in of bij ondiep water, staat daarbij stil of loopt rond met zijn snavel naar beneden gericht in het water.
Ooievaars broeden van februari tot april, behalve in Zuid-Afrika, waar tussen september en november gebroed wordt. Elk mannetje heeft een territorium van ongeveer één vierkante meter. Als hij een paar heeft gevormd met een vrouwtje, bouwen ze samen een nest. De jongen kunnen met ongeveer negen weken vliegen, maar worden nog een paar weken langer gevoerd.


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer