WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek : Vogels
 

De zadelbekooievaar

Orde : Ciconiiformes - familie : Ciconiidae - geslacht : Ephippiorhynchus en soort E. senegalensis. Van de 19 soorten ooievaars op de wereld zijn de even grote zwartnekooievaar uit Zuid-Azië en Australië, en de jabiru uit Midden- en Zuid-Amerika het meest verwant.
De langpotige zadelbekooievaar, één van de grootste vogels van Afrika, kan met een enkele stap meer dan een meter overbruggen. De gevederde gigant waadt sierlijk door het ondiepe water van meren en rivieren om met zijn veelkleurige snavel prooien te verschalken. Passerende vissen en waterdieren maken weinig kansen tegen de bliksemsnelle aanval van deze machtige vogel.
Deze ooievaar blijft bijna zijn hele leven in hetzelfde gebied, dat ongeveer tien vierkante kilometer kan omvatten. Hij kent de omgeving op zijn duimpje en vliegt regelmatig heen en weer tussen verschillende foerageergebieden en rustplaatsen. De zadelbek leeft het grootste deel van het jaar alleen of in paren. In het droge seizoen, wanneer er weinig voedsel beschikbaar is, kunnen vogels zich in kleine groepen van zo'n twaalf exemplaren verzamelen. Het valt voor deze enorme vogel niet mee om in een heet klimaat koel te blijven. Om oververhitting tegen te gaan, hijgt hij veel en schikt hij zijn verenkleed regelmatig om de hete buitenveren van zijn lichaam te scheiden. Volwassen zadelbekken gooien af en toe een snavelvol water over hun eieren en jongen.
Aan het einde van het regenseizoen of het begin van het droge seizoen begint de balts. Het mannetje loopt met lange passen bij zijn vrouwtje vandaan en klappert met zijn vleugels. Dan draait hij zich om en keert hij bij haar terug. Daarna volgt een jojo-achtige begroeting met de kop. Zadelbekken komen elk jaar terug op hetzelfde nest. Ze nemen ook verlaten nesten over van andere soorten, zoals arenden. Ze bouwen hun nest van takken, riet en modder.
De zadelbekooievaar is een fantastische visser en voedt zich met vissen tot wel 1,3 kg. Meestal jaagt hij wadend door het open water of langs het riet, waarbij hij met zijn poten de grond afzoekt en zijn halfgeopende snavel gedeeltelijk onder water houdt. Hij ontdekt zijn prooi doordat deze hem aanraakt en de zadelbek grijpt zijn prooi dan bliksemsnel. Soms stopt hij zijn snavel herhaaldelijk in het water en grijpt hij alles wat hij voelt. Af en toe blijft de zadelbek stokstijf staan, geduldig wachtend op passerende vissen.
De zadelbek kwam nooit veel voor omdat hij een groot leefgebied nodig heeft en zeer territoriaal is. Kenya telt nog maar zes broedplaatsen en in heel Zuid-Afrika leven niet meer dan vijftig vogels. Hoewel hij nu wordt beschermd en de populatie inmiddels stabiel is, is het behoud van een zo verspreide soort zeer moeilijk.


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer