W ORLD E XPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
     

Rubriek : Vissen
 

De zalm

De zalm of Salmo salar.

Beschrijving
Rugvin met 12-16 vinstralen, anaalvin met 10-13; 114-130 schubben op de zijlijn. Rug blauwgroen, zilverkleurige flanken, witte buik. Lichaam met zeer verspreide, x-vormige pigmentvlekken, voornamelijk op en boven de zijlijn. Het jeugdkleed en de kleur tijdens het paaien varieert. 17-24 lange, dunne aanhangsels aan de eerste kieuwboog. Bovenkaak reikt niet of nauwelijks voorbij de achterrand van de ogen. Staartwortel slank; 10-14 schubben (schuin naar achteren geteld) tussen vetvin en zijlijn.
In 1957 werden de laatste zalmen uit de Maas en de Rijn gemeld. Deze zogenaamde Rijnzalm paaide in de winter in de bovenloop van de Rijn bij Schaffhausen. Jonge zalmen blijven ��n tot twee jaar op hun geboorteplek (parr) en trekken in het voorjaar naar zee (smolt). Zalmen keren - na een kort of langer verblijf in zee - terug naar hun geboorterivier (homing) door middel van reuk.
Veel zalmvangsten die tegenwoordig in Nederlandse wateren worden gemeld, betreffen of de zeeforel of zalmen afkomstig van Scandinavische kwekerijen.
Lengte
150 cm, door de wet beschermd tot een lengte van veertig cm.
Verspreiding
Noord-Atlantische Oceaan, Noordzee en Oostzee. Langs de Nederlandse kust sporadisch voorkomend. De meeste vangen exemplaren zijn afkomstig van Scandinavische kwekerijen en zijn soms gemerkt. De natuurlijke populatie (rijnzalm) is sinds 1957 uit het Nederlandse zoete water verdwenen. Onder meer in Duitsland en Zwitserland wordt al jarenlang geprobeerd een zalmpopulatie in de Rijn terug te krijgen. Ook Nederland deed zijn deel, maar met weinig succes. In 1984 werden in de Rijn bij Basel 30.000 jongen zalmpjes uitgezet, uit Zweedse zalmeitjes opgekweekt. Dit experiment werd door een giframp in de Rijn door het farmaceutisch concern Sandoz (1986) in Basel verstoord. Met geld van Sandoz is door de overheid tot 1993 een zijtak van de IJssel als zilmrivier omgebouwd totdat in 1993 een agrari�r op ��n dag de zalmrivier zodanig bemestte dat van een totale mislukking kan worden gesproken. De vraag blijft of het plan als zodanig al bij voorbaat bestemd was om te mislukken. In Nederland zijn sinds mensenheugenis nooit paaiplaatsen van de zalm en van de zeeforel geweest.
De afname en de verdwijning van migrerende vissoorten uit de Nederlandse rivieren wordt veroorzaakt door een complex van factoren :
- dijken sluizen blokkeren de migratieroutes
- paai- en opgroeigronden, foerageergebieden verdwenen door het winnen van grind en zand
- overbevissing door het ontbreken van wettelijke beperkende maatregelen
- een sterk veranderde waterhuishouding met organische en anorganische verontreiniging
- opwarming van onze binnenwateren verlaagt de in het water opgeloste hoeveelheid zuurstof.


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer