W ORLD E XPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
     

Rubriek : Ongewervelde dieren
 

Zandbij

Zandbijen zijn lang behaarde, solitair nestelende bijen met een korte snuit. De verschillende soorten zijn niet gemakkelijk van elkaar te onderscheiden en hebben een zeer uiteenlopend formaat (zes tot twintig mm.).
Verspreiding : verspreid over gans Europa. Geeft de voorkeur aan rivierbeemden met zandlemige bodem. Nestpijpen worden vaak aangelegd in grind- en zandgroeven of in dijken.
Zandbijen verzamelen voor hun larven stuifmeel aan hun behaarde achterpoten. Ze leggen een meercellig nest aan in zandgrond. De hoofdgang kan wel ��n meter lang worden. Ze bekleden de wanden ervan met een waterdicht materiaal Zandbijen behoren in het voorjaar tot de vroegste bijen. De eerste generatie vliegt al vanaf maart. In juli, augustus vliegt de tweede generatie, die men net als alle kortsnuitbijen vooral op schermbloemen aantreft. De mannetjes reageren met paringsgedrag op de geur en het uitzicht van bijenorchissen. Daardoor dragen ze bij tot de bestuiving van deze orchidee�n. De betekenis van wilde bijen voor het bestuiven - ook van cultuurgewassen zoals fruitbomen en koolzaad - wordt veelal onderschat.


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer