W ORLD E XPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
     

Rubriek : Vissen
 

De zeestekelbaars

De zeestekelbaars of Spinachia spinachia.

Beschrijving
Rugvin met veertien tot zestien stekels en vijf tot acht vinstralen; anaalvin met ��n stekeltje en vijf tot acht vinstralen. Rug en flanken groenbruin met onregelmatige, donkere banden op de flanken; gele buik. Langgerekt lichaam met slange snuit. Zeer kleine buikvinnen met een stekeltje dat korter is dan de rugvinstekels.
Het hoofdvoedsel van de zeestekelbaars bestaat uit kleine kreeftachtigen, die ter plaatse van soort kunnen verschillen.
Lengte
Maximaal 20 cm.
Verspreiding
Atlantische kust van Europa, Noordzee en Oostzee. In Nederland vrij algemeen, maar in aantal achteruit gegaan door het verdwijnen van de zeegrasvelden in het Waddengebied. Momenteel zijn zeestekelbaarzen erg zeldzaam.


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer