W ORLD E XPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
     


Rubriek : Aquariumvissen

Exemplaren uit de zuidelijke zee�n
Aquariumliteratuur over zeevissen is een relatief nieuw fenomeen in de wereld van aquariumkunde. Van de in zee levende organismen zijn de ongewervelde dieren gemakkelijker te houden dan vissen. Het belangrijkste probleem bij het houden van zeevissen is hun weigering om zich in gevangenschap voort te planten, en als ze zich toch voortplanten, sterven de jongen in de meeste gevallen vroegtijdig. Bovendien ontstaan er grote problemen wanneer met zeeplanten in het aquarium wil houden (het aantal verbruikers van stikstofbestanddelen wordt in het aquarium steeds groter). Daarnaast ondervindt men grote moeilijkheden bij het vinden van vervangend voedsel voor de vissen, die in de natuur een zeer specifiek voedselpakket tot zich nemen. Ten laatste is het noodzakelijk dat het water echt zuiver blijft. Het moet regelmatig ververst worden met toevoegingen van zoutmengsels.
Zeeaquaria zijn wat de meeste soorten betreft afhankelijk van de import.

� 2005 - WORLDEXPLORER

Website inhoud en vormgeving : Carine Duclos

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be