W ORLD E XPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
     

Rubriek : Vissen
 

De zwarte grondel

De zwarte grondel of Gobius niger.

Beschrijving
Eerste rugvin met vijf tot zeven vinstralen; tweede rugvin met elf tot veertien; anaalvin met elf tot veertien; borstvinnen met zeventien tot negentien; 32-42 schubben van borstvin tot staart.
Lichaam bruin tot donkerbruin met donkere vlekken op de rug en bovenzijde van de flanken. Onderkant van de kop met donker pigment. Lichaam breder dan bij de overige grondelsoorten. Bases van de twee rugvinnen raken elkaar. Bovenste drie stralen van de borstvinnen zonder membraan aan de uiteinden.
Sinds de eerste melding in 1964 van de zwarte grondel in het Veerse Meer, heeft deze aanvankelijk in Nederland zeldzame soort zich daar blijvend gevestigd. Zwarte grondels komen nu algemeen voor in vele Zeeuwse wateren. Hun voedsel bestaat voornamelijk uit wormen, kleine kreeftachtigen en kleine vissen.
Lengte
Maximaal 18 cm.
Verspreiding
Noordoost-Atlantische Oceaan, Noordzee en Oostzee. Langs onze kust in het zuidwesten plaatselijk algemeen.


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer