WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek : Mens - Algemeen

Achter - IndiŽ

Achter-IndiŽ is een smeltkroes van volkeren. Er bestaat verwantschap met zowel de bewoners van Voor-IndiŽ en IndonesiŽ als die van China. Thailand, het vroegere Siam, werd oorspronkelijk bewoond door de Mon. Dit volk werd echter geleidelijk overheerst door het volk van de Khmer van Cambodja. In dezelfde tijd kwamen de Thai vanuit het noorden en gingen in de rivierdalen wonen. Maatschappelijk kende men in Siam vijf standen, namelijk die van de koninklijke familie, die van de ambtenaren, de stand van de vrije mensen, die van de monniken en tenslotte de slaven.
Het doet wat vreemd aan, dat de koninklijke familie een aparte stand vormde. De vele echtgenotes echter die de leden van deze groep erop nahielden, zorgden inderdaad voor een zeer talrijk nageslacht. De ambtenaren waren een groep met zekere voorrechten. Tussen de vrijen en de slaven bestond niet zo erg veel verschil. De slaven hadden het in het algemeen niet slecht. De monniken vormden eveneens een niet zo bijzondere stand, want de godsdienst, het boeddhisme, was sterk met het dagelijks leven verweven. Iedere bewoner van Thailand ging van tijd tot tijd een poosje in het klooster om te mediteren en om zich ervan bewust te blijven dat alle lijden voorkomt uit begeerte.
In de dertiende eeuw breidden de Thai hun gebied aanzienlijk uit. Daarbij kwamen ze in botsing met de Khmer, die ze evenwel terugdrongen. Hun belangrijkste tegenstanders vonden ze in de bewoners van Birma. In een hevig gevecht delfden de Thai het onderspit en waren ze gedwongen zich terug te trekken.  In de zestiende eeuw verschenen de eerste Europeanen in Thailand, namelijk de Portugezen. Later volgden de Engelsen, de Hollanders en de Fransen. In het midden van de achttiende eeuw zocht Thailand uitbreiding in de richting van het buurland Cambodja. Het resultaat hiervan was dat Thailand in conflict raakte met Vietnam, het andere buurland van Cambodja. Werd hierdoor de positie van Thailand al verzwakt, nog erger werd het door toenemende onenigheid tussen de leden van de koninklijke familie.
Een en ander werd door de Birmanen met vreugde begroet. Ze zagen hun kans schoon om hun aartsvijand onschadelijk te maken. Daartoe was het echter noodzakelijk, de onderlinge ruzies bij te leggen en de handen ineen te slaan. Dit lukte wonderwel. Birmaanse legers trokken op naar Ayutthaia, de toenmalige hoofstad van Thailand. Deze stad werd ingenomen en met de grond gelijk gemaakt. Thailand herstelde zich spoedig van deze zware nederlaag, wat vooral te danken was aan het krachtige beleid van de nieuwe koning. In het jaar 1782 werd hij opgevolgd door Phya Chakri, die als Rama I de troon besteeg. Deze vorst is de stamvader van de huidige dynastie. Het bestuur streefde naar vergroting van de Thaise invloedssfeer in Zuidoos-AziŽ. Hetzelfde kan gezegd worden van latere koningen. Dit werd op den duur echter bemoeilijkt door de groeiende belangen van Europese mogendheden, waarvan Frankrijk en Groot-BrittanniŽ wel de belangrijkste waren.
De Thai slaagden er lange tijd in hun zelfstandigheid te bewaren. Pas in de tweede helft van de negentiende eeuw moesten ze inmenging van Frankrijk in hun politiek toelaten. Toch konden ze hun vrijheid redelijk goed handhaven. Siam is dan ook nooit een kolonie van enige westerse mogendheid geweest.
Tijdens de middeleeuwen kwam in Cambodja het koninkrijk van de Khmer tot bloei. De Khmer behoorden oorspronkelijk tot het Mongoolse ras, maar al heel vroeg hebben ze zich met Indische groepen vermengd. Het Indische element ging, ook cultureel, overheersen.
In de godsdienst van de Khmer, die hindoeÔstisch was, stond de verering van de god Shiva centraal. Angkor, dat omstreeks negenhonderd na Christus de hoofdstad werd, was voor de verering van Shiva erg belangrijk. In het verre verleden werden goden verbonden met bergen. Een dergelijke berggod is met Shiva versmolten, en geworden tot ťťn van zijn vele stoffelijke verschijningsvormen. Angkor had een tempelberg, waar Shiva werd vereerd. Deze godheid werd en wordt nog steeds beschouwd als de twee-eenheid van leven en dood, die zowel schept als vernietigt. In een voortdurende dans houdt hij zo het heelal in stand. Daar de seksualiteit ook een scheppende kracht vertegenwoordigt, wordt Shiva daar ook mee verbonden. In en om de stad Angkor werden indrukwekkende bouwwerken geplaatst. Na 1250 echter raakte de stad geleidelijk in verval. Toch schreef de Chinese ambassadeur van die tijd dat Angkor nog altijd groots was om zien, met haar muren van bijna twaalf kilometer lengte.
(foto : de Baphoeon-tempel in Angkor Thom)
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer