W ORLD E XPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
     

Rubriek : De mens - algemeen

De Assyri�rs

Assyri� was gelegen in het gebied van de oude stad Assoer aan de oevers van de rivier de Tigris. De bevolking was aanvankelijk arm en bovendien onderworpen aan de Soemeri�rs. Door de invallen van de Elamieten en de Amorieten in Soemeri� in de twintigste eeuw voor Christus, konden de Assyri�rs zich evenwel van de Soemeri�rs bevrijden. Hun verdere bestaan was vervuld van voortdurende strijd, niet alleen met de rijken van Mitanni en het rijk van de Hethieten, maar ook met andere volkeren die invallen ondernamen.
In die strijd werden de Assyri�rs gehard. Ze ontwikkelden zich tot een waar soldatenvolk, wiens enige doel de oorlogvoering was. De veldtochten werden dan ook volmaakt georganiseerd en de tucht in de legers was uiterst streng. Verslagen vijanden werden hard, zelfs wreed behandeld. Toch bleven de Assyri�rs nog lange tijd een volk dat betrekkelijk weinig invloed had. Soms echter traden er grote heersers op, zoals Tiglath-Pilesar I (ca.1115-1090 voor Christus). Hij was ��n van de eerste grote koningen in de geschiedenis van Assyri�. Hij versloeg de Babyloni�rs, die de macht van Assyri� sterk hadden ingeperkt. Hij ondernam daarna tal van veroveringstochten. Daarbij had hij zoveel succes, dat zijn rijk tot aan de Middellandse Zee en zelfs tot aan de Zwarte Zee reikte.
In de loop van de tiende eeuw voor Christus en daarna kwamen de Assyri�rs terug, vooral onder koning Assoernasirpal II (883-859 voor Christus). Zijn macht reikte tot aan de Middellandse Zee, waarin hij 'zijn wapens waste', zoals hij zelf trots zei. Zijn zoon, Salmanassar III (859-824 voor Christus), bestreed met goed gevolg de samenwerkende Syrische en Palestijnse vorsten. Hij legde hun, maar ook de steden van Fenici�, schattingen op.
De zoon van Salmanassar III breiddte de Assyrische macht weer verder uit. Maar pas onder diens opvolger, Poel, die de naam Tiglath-Pilesar III (744-727 voor Christus) aannam, werd Assyri� een echt wereldrijk. Hij nam Damascus in en overmeesterde Babyloni�, Syri�, Fenici� en Palestina. Maar hij was niet alleen een goed veldheer en een groot veroveraar. Hij veranderde het bestuur van zijn rijk zodanig, dat hijzelf de grootst mogelijke macht bezat. Op latere leeftijd ondernam hij geen veldtochten meer, maar hield zich met bouwen bezig. Hij verfraaide zijn hoofdstad Kalech en verbouwde het paleis van Salmanassar III. De geschiedenis van de Assyri�rs was en bleef er een van strijd en nog eens strijd. Sargon II (722-705 voor Christus) breidde het wereldrijk zo ver uit, dat zelfs het eiland Cyprus ertoe behoorde. Na zijn oostgrenzen tegen de Meden beveiligd te hebben, veroverde Sargon II het koninkrijk Isra�l in 721 voor Christus. In zijn laatste jaren zat het hem echter tegen. De macht van het rijk Oerartoe ten noorden en noordoosten van Assyri� herstelde zich en de Elamieten boden verzet. Zijn einde is ronduit triest te noemen, want hij werd vermoord in de prachtige, door hemzelf gebouwde paleisstad Doer Sjaroekin. De oorlogszucht van de Assyri�rs was werkelijk grenzeloos. Sanherib, de zoon van Sargon II, verwoestte het in opstand gekomen Babylon en voerde de bevolking in gevangenschap weg. Een latere koning maakte zich zelfs tijdelijk van Egypte meester.
Onder Assoerbanipal II (668-626 voor Christus) stond Assyri� nog ��nmaal op het toppunt van zijn macht. Ook deze koning was een groot legeraanvoerder, maar zijn grootste verdienste is wel geweest dat hij in zijn hoofdstad Ninive een bibliotheek liet aanleggen met duizenden kleitabletten van de oude Babylonische literatuur.
De eindeloze reeds oorlogen had Assyri� geheel uitgeput. Steeds meer kwamen de wreed onderdrukte volkeren in opstand. In Assyri� binnenvallende volkeren braken de macht van de soldatenstaat. Toen in 612 voor Christus Ninive werd verwoest, hield het Assyrische rijk op te bestaan. (foto : reli�f uit de 7de eeuw voor Christus - toont een veldslag)
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer