WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek : De mens - algemeen

De burgeroorlogen

De bezittende klasse had, door Tiberius en Gajus Gracchus uit te schakelen, gezegevierd. Voorlopig althans, want de gebroeders waren wel dood, maar hun idealen beslist niet. De spanningen tussen de twee partijen in Rome bleven bestaan. Een slecht gevoerde oorlog in NumidiŽ met talloze Romeinse nederlagen wekte zoveel ergernis en teleurstelling, dat de Volksvergadering een van haar leden als opperbevelhebber aanwees. Zijn naam was Gajus Marius en hij beŽindigde in korte tijd de oorlog in NumidiŽ. Ook tegen de Kimbren en Teutonen, Germaanse stammen die vanuit Jutland naar het zuiden trokken, behaalde hij grote successen. Nadat ernstige problemen met de bondgenoten waren opgelost door alle bewoners van het Apennijnse schiereiland gelijke rechten te geven, ontstonden er moeilijkheden in het oostelijke deel van het rijk. Mithradadtes, die koning was van een rijk aan de zuidkust van de Zwarte Zee, had in 88 voor Christus de Romeinen aangevallen. De Senaat belastte een van zijn mensen, Sulla, met het opperbevel van de veldtocht tegen de aanvaller.
Maar de Volksvergadering gaf de voorkeur aan Gajus Marius en benoemde hem in die functie. De onverzoenlijkheid tussen de Senaatspartij of optimaten en de Volkspartij of populares groeide toen naar een hoogtepunt. Sulla, die het leger voor het oosten onder zijn bevel had staan, rukt op naar Rome en nam de stad in. Gajus Marius moest vluchten en Sulla herstelde de orde met harde hand. De Eerste Burgeroorlog ( 88-81 voor Christus) was begonnen. Nadat Sulla naar Mithradates was vertrokken, keerde Marius terug. Hij vervolgde de leiders van de Senaatspartij en liet hen ombrengen. In 86 voor Christus overleed Gajus Marius.
Sulla boekte tegen zijn tegenstander goede resultaten. Na vrede te hebben gesloten, keerde hij naar Rome terug en liet zich daar tot dictator benoemen. Hij maakte lijsten van de belangrijkste tegenstanders van de Senaatspartij en 'werkte' die op volgorde af. Daarna regelde hij het bestuur van het Romeinse Rijk naar zijn inzicht; hij was immers dictator. Korte tijd na zijn aftreden stierf hij, in 78 voor Christus. Zijn werk overleefde hem niet lang, want daarvoor waren de tegenstellingen te groot. Twee optimaten die meenden dat ze niet voldoende door de Senaat waren beloond, gingen over tot de populares. Het waren Pompejus en Crassus, die de wetten van Sulla afschaften en die zelf consul werden in 70 voor Christus. Tien jaar later sloten ze met de vooraanstaande Gajus Julius Caesar een verbond. Dit staat bekend als het Eerste Driemanschap. Ze gingen allen naar de buitengewesten van het Romeinse Rijk. Caesar begon aan de verdere verovering van GalliŽ, Crassus trok op tegen de Parthen en Pompejus ging naar Spanje. Crassus sneuvelde en Pompejus liep weer over naar de Senaatspartij, om Caesar - de man van de Volkspartij - van de macht te beroven. Caesar trok met zijn legioenen de rivier de Rubicon over. Dat was in feite een daad van verzet tegenover de Senaat. Hiermee was de Tweede Burgeroorlog begonnen (49-45 voor Christus). Pompejus was door de snelheid van Caesar verrast. Hij vluchtte met de Senaat naar Griekenland, maar Caesar ging hem achterna en versloeg hem. Toen Pompejus naar Egypte vluchtte, werd hij om het leven gebracht.
(foto : Romeins marmeren beeld van Gajus Julius Caesar)
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer