W ORLD E XPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
     

Rubriek : Carine's Hondenpagina

Gehoorzaamheid

Uw hond is een wolf
We hebben het in deze rubriek reeds verschillende keren aangehaald : uw hond is diep in zijn hondenlijf in feite nog steeds een wolf. Weliswaar met gedomesticeerde eigenschappen, maar gans het oorspronkelijke, sociale gedrag van de wolf is terug te vinden in het gedragspatroon van onze huishond. Dat is dan ook de reden waarom een hond zo goed past in ons gezin. Met zijn gevoel voor samenwerking en de daaruit voortvloeiende noodzakelijke onderlinge rolverdeling in rangen en standen, accepteert hij graag een consequent toegepast leiderschap van de mens.
Consequente opvoeding
Met dit woord valt en staat heel de geloofwaardigheid van de leidersrol. Nemen we een groep wolven, allemaal zeker van de positie die zij binnen hun groep, hun 'roedel', bezetten. Er zijn vele onderlinge verschillen in rang, maar er is slechts ��n absolute en onbetwiste leider. Deze maakt zijn leiderschap ook waar Overtredingen worden onmiddellijk bestraft en de aandacht van de groep voor hem is dan ook onvoorwaardelijk. Dat moet ook wel, want ieder lid van de roedel is voor zijn noodzakelijke voedselvoorziening afhankelijk van elkaar. Zonder een degelijke structuur en samenwerking bij het vangen van de meestal grote prooi, is het niet mogelijk zelf je eigen voedsel te bemachtigen. Afdwalen van de roedel betekent uiteindelijk de dood. De roedelleider hoeft dus niet op te letten of de groep hem wel goed volgt, dat zou ook teveel energie kosten buiten zijn toch al verantwoordelijke taak van roedelleider. De roedel volgt hem onvoorwaardelijk.
Uw hond verlangt dus van u een consequent gedrag, overal en op elk moment. Als leek is het niet zo evident om de juiste aanpak te hanteren, zodat het naar gehoorzaamheid van uw hond voor veel mensen aangewezen is, om de kennis en ervaring in te roepen van een 'hondenschool' of 'club' waar zowel u als uw hond door ervaren mensen 'getraind' worden. Jawel, u ook, want daar leert u uw hond beter te begrijpen en op een correcte manier met hem om te gaan, en daar ervaart de hond dat u hem behandelt zoals hij in feite behandeld wil worden. Uw hond wil gehoorzaam zijn aan u, want hij kijkt op naar u. U neemt het voor hem op, geeft hem duidelijke bevelen, zorgt voor voedsel en genegenheid, en schenkt hem een gevoel van zekerheid, duidelijkheid en geborgenheid. Wanneer u echter 'faalt' in uw consequent leiderschap, dan zal de hond stelselmatig het leiderschap naar zich toehalen, om tenslotte de rollen volledig om te keren.

Gehoorzaamheidstraining
Door hun verschillende geaardheid en dominantie zijn niet alle honden even makkelijk te trainen. De leeftijd van zes maand is een goed tijdstip om de training te beginnen, maar sommige honden zijn er echter eerder aan toe, andere later. Tijdens de training wordt zowel van u als van uw hond heel wat inspanning verlangd.
Een goede training van uw hond is niet enkel aan te raden naar het opvolgen van uw bevelen toe, maar ook voor andere facetten die we kunnen samenvatten als een 'goed gedrag'. Een goed opgevoede hond is namelijk een plezier voor de eigenaar en voor zijn omgeving. Zorg er dus voor dat uw hond gewaardeerd wordt voor zijn goed gedrag.

Goed gedrag
Een goed gedrag van uw hond is het gevolg van een goede opvoeding en training. Hij moet gehoorzamen aan uw commando's, vriendelijk zijn tegenover onbekenden en onbekende honden, niet bang zijn in onverwachte situaties en alleen kunnen thuisblijven zonder vernielingen aan te richten. Een goede opvoeding zorgt ervoor dat u de hond niet constant in de gaten moeten houden, maar dat de hond steeds ��n en al aandacht is voor u. Hij toont geen negatieve gevoelens tegenover anderen en geen spanning of angst. Hij gaat rustig zitten of liggen, zonder aan de lijn te trekken.
Een vriendelijke hond laat zich door onbekenden zelfs over zijn schedel aaien. Veel mensen denken dat de hond dit leuk vindt, maar dit is niet zo. De hond ervaart dit als een dominant gebeuren en heeft daar van nature problemen mee.
Een goede opvoeding brengt met zich mee dat honden wel belangstelling mogen tonen voor mekaar, maar zonder angst of agressie met elkaar moeten leren omgaan. Hetzelfde geldt wanneer u met hem gaat wandelen in een drukke winkelstraat. Ook daar moet hij zich zonder angst, agressie of trekken aan de lijn gedragen. Een plotse lawaaierige gebeurtenis mag hem als goed getrainde hond niet uit zijn lood brengen en tenslotte mag hij wel ietwat nerveus of opgewonden zijn wanneer u hem alleen thuis achterlaat, maar hij mag zijn verlatingsangst niet openlijk en luidruchtig kenbaar maken. Hierover hebben wij het uitgebreid op een afzonderlijke pagina.

Het aanlijnen
Het wandelen met de hond levert vaak komische situaties op. In sommige gevallen zijn de rollen omgekeerd en neemt de hond zijn baasje mee uit wandelen. De hond moet dan ook als puppy reeds geleerd en geaccepteerd hebben om een halsband te dragen, zodat de overgang naar het aanlijnen kleiner is. Het wandelen moet duidelijk aangeleerd worden en in sommige gevallen kan een slipketting noodzakelijk zijn. Gebruik die echter correct en gebruik zeker geen prikbanden, want dat is gewoonweg dierenmishandeling ! Het 'aangelijnd volgen' (want zo moet het wandelen uiteindelijk verlopen) is naar veiligheid en hoffelijkheid in onze maatschappij een vereiste. Mensen die wandelen met een hond die zij niet onder controle hebben betekenen een gevaar voor anderen en wanneer er zich iets voordoet ligt de fout dus niet bij de hond !
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer