WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek : Historische figuren

Horatio Nelson

Nelson, Horatio, viscount, hertog van Bronte (Burnham-Thorpe, Norfolk, 29 sept. 1758 - bij Trafalgar 21 okt. 1805), Brits vlootvoogd, kwam op zijn twaalfde jaar bij de marine als protégé van zijn oom, Captain Suckling, maakte een proefreis op een koopvaarder en nam in 1773 deel aan een noordpoolexpeditie. Als adelborst voer hij mee naar Oost-Indië; in 1777 werd hij bevorderd tot luitenant-ter-zee en reeds twee jaar later kreeg hij het bevel over een fregat. Hij streed o.a. in de West-Indische wateren en huwde in 1787 een weduwe uit de West.
Toen in 1793 de oorlog met Frankrijk uitbrak, werd hij commandant van een linieschip in de Middellandse Zee. In Napels kwam hij onder invloed van Emma Hamilton, de vrouw van de Britse gezant aldaar, die zijn maîtresse werd. Na enkele gevechten te Toulon en bij de verovering van Corsica (waar hij het zicht van één oog verloor) had hij het grootste aandeel aan Jervis' zege bij Kaap St.-Vincent in 1797. Als schout-bij-nacht werd hem nu de blokkade van Cádiz opgedragen. Door zijn onstuimige moed gewond na een roekeloze aanval op Santa Cruz, moest hij in volle zee een arm laten amputeren. Daarna kreeg hij de opdracht Toulon te blokkeren, maar moest wegens een storm de Franse vloot laten ontsnappen. Nelson zocht de Franse vloot echter op en vernietigde haar bij Aboekir (1 aug. 1798). Hij werd daarop als baron in de adelstand verheven.
Naar Napels teruggekeerd, dreef hij de koning tot een oorlogsverklaring aan Frankrijk. Nelson en het Napolitaanse hof moesten echter voor de Fransen uitwijken naar Palermo. Bij het herstel van de oude toestand in Napels trad Nelson, als gevolmachtigde van de koning en onder invloed van Lady Hamilton, met onnodige hardheid op, na een trouweloze verbreking van de capitulatie die met de Fransgezinden gesloten was (juni 1799). De leiders van de oppositie werden aan de ra van Nelsons schip opgehangen. Hierna werd hij door koning Ferdinand IV van Napels verheven tot hertog van Bronte. Hij weigerde een bevel van zijn chef op te volgen om naar Minorca te vertrekken. Na deze insubordinatie, waarschijnlijk eveneens op instigatie van Lady Hamilton, keerde hij naar Engeland terug, waar hij zich van zijn vrouw liet scheiden.
In 1801 werd hij vice-admiraal en werd hij tot viscount verheven. In dat jaar viel hij bij Kopenhagen de Deense vloot aan, welke hij zware schade toebracht. Een bevel van zijn chef, admiraal Parker, de actie te staken, negeerde hij met als excuus dat hij door zijn eenogigheid het signaal niet had gezien. Daarna kreeg hij het bevel over de Kanaalvloot en na het verbreken van de Vrede van Amiens (1802) over de Middellandse-Zeevloot. Hij achtervolgde tevergeefs de Franse vloot naar West-Indië. Vervolgens blokkeerde hij de Fransen en Spanjaarden in Cádiz. Toen dezen op bevel van Napoleon trachtten door te breken naar de Middellandse Zee, onder Villeneuve, bracht Nelson hun in 1805 bij Trafalgar een beslissende nederlaag toe. Hij sneuvelde aan boord van zijn admiraalsschip. Vóór de slag seinde hij naar alle schepen van zijn vloot het befaamde parool: 'England expects every man to do his duty'.
Nelson is de belangrijkste admiraal van Engeland geweest. Zijn standbeeld staat op Trafalgar Square te Londen. Hij werd begraven in de St.-Paul's kathedraal; zijn erfgenaam kreeg de titel 'Graaf van Trafalgar'.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer