W ORLD E XPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
     

Rubriek : Carine's Hondenpagina

Keuze van een pup

Voordat u gaat kijken
Wanneer u gegevens heeft gevonden met betrekking tot een fokker van een nestje dat uw belangstelling heeft, dan zijn er een aantal dingen die u aan de fokker kunt vragen voordat u besluit of u het betreffende nestje wilt gaan bekijken.
De eerste vragen die u kunt stellen zijn hele concrete: zijn er nog puppies te koop? Zo ja, hoeveel? Reuen en/of teven? Wanneer zijn de pups geboren?
Een achterstand die is opgelopen in de periode dat de hond tussen de 4 en de 8 weken oud was, haalt u niet gemakkelijk in. Zoek daarom een fokker die de pups het liefst in huis laat opgroeien en die ze in elk geval positief kennis laat maken met zoveel mogelijk zaken (veel verschillende mensen, kinderen, lawaai, andere honden enzovoort). Vraag aan de fokker hoe en waar de puppies opgroeien.
Een goede fokker laat de pups ook niet te jong naar de nieuwe eigenaar gaan. De moederhond en de broertjes en zusjes spelen een heel belangrijke rol in het leren van de hondse taal en manieren. Vraag aan de fokker vanaf welke leeftijd u een pup mee mag nemen. Minimaal 7 1/2 week oud is een goede leeftijd om te verhuizen naar een nieuwe baas, jonger dan 7 weken oud is echt te vroeg! Is de pup 9 weken of ouder, dan tellen de omstandigheden waarin de puppy is opgegroeid bij de fokker extra zwaar. Een puppy van 9 weken of ouder heeft immers al een groot deel van de zo belangrijke primaire socialisatieperiode achter de rug. Is een pup van deze leeftijd relatief beschermd/geisoleerd opgegroeid dan kunt u beter op zoek gaan naar een jongere pup, of eentje die door de fokker al uitstekend is gesocialiseerd! Voor een puppy van deze leeftijd betekent een goede socialisatie door de fokker ondermeer, dat deze de pup al mee uit wandelen neemt en heeft geleerd om aan een lijn te lopen.
Stel vragen die voortkomen uit het beeld dat u voor u zelf heeft gemaakt t.a.v. een ideale hond voor u. Wanneer u bijvoorbeeld van plan bent om een bepaalde hondensport te gaan beoefenen, vraag aan de fokker of hij/zij denkt dat de puppies daar in aanleg geschikt voor zijn en waarom wel of niet.
Wanneer u naar aanleiding van de antwoorden op de bovengenoemde vragen enthousiast bent geworden, dan kunt u met de fokker afspreken wanneer u kunt komen kijken. Twijfelt u? Maakt u dan liever geen afspraak! Tenzij u erg sterk in uw schoenen staat, bent u wellicht snel "verkocht" als u die schattige puppies eenmaal ziet. Zelfs al voldoen ze eigenlijk niet helemaal aan uw ideaalbeeld. En dat zou jammer zijn; u maakt immers nu een keuze die voor vele jaren invloed zal hebben op uw leven!

Wanneer u gaat kijken
Bij de keuze van een bepaalde pup uit het nest kunt u zich beter niet te veel laten leiden door het uiterlijk van de pups (tenzij show-kwaliteit uw eerste vereiste is). Vraag aan de fokker naar de karakters van de pups en overleg met hem of haar welk karakter het beste past bij u en uw situatie. Laat daarin vooral meespelen hoe dominant of juist onderdanig de pup in aanleg is. Kies liever niet voor het "haantje de voorste" uit het nest en ook niet voor het meest onzekere hondje, tenzij u precies weet waar u aan begint.

Zaken waar u op kunt letten, vragen die u kunt stellen
Probeer zoveel mogelijk te weten te komen over het karakter van de verschillende puppies. Wanneer de fokker honderd-uit kan vertellen hierover, dan is dat een goed teken. Het is een betrouwbare aanwijzing dat de fokker intensief is bezig geweest met het groot-brengen van de puppies, een eerste voorwaarde voor een goede socialisatie.
Vraag naar het karakter van de moeder- en de vaderhond. Vanzelfsprekend wilt u in elk geval de moederhond ontmoeten! De vaderhond kan eigendom zijn van iemand anders. Vraag waarom de fokker gekozen heeft een nestje te fokken met deze combinatie (vader en moeder). Een goede fokker kan u dit uitleggen; hij of zij heeft een heel bewuste keus gemaakt voor juist die reu bij die teef!
Vraag wat de fokker al dan niet gedaan heeft (of nog zal gaan doen) met de puppies in het kader van de opvoeding en socialisatie. Maken de puppies kennis met veel verschillende mensen? Met kinderen? Contacten met andere honden? Andere huisdieren? Is of wordt een begin gemaakt met zindelijkheidstraining? Is of wordt een begin gemaakt met het leren lopen aan een lijn? Komen de pups ook buiten en zo ja, waar gaan ze heen en waarom?
Let � vanzelfsprekend � goed op de algemene gezondheid en conditie van de pups en van de moederhond. Zijn ze vrolijk, levendig en glanst hun vacht? Geen diarree, waterende of etterende oogjes? Niet te mager en niet te dik? Vraag de fokker naar de enting(en) en ontwormingsku(u)r(en) die de pups gehad hebben of nog zullen krijgen.
Vraag aan de fokker wat hij of zij als nadelen en voordelen ziet van het betreffende ras (indien van toepassing). Een goede fokker kan heel veel vertellen over de kenmerken van het ras!
Vraag aan de fokker welke eisen hij stelt aan de pupkopers. Een goede fokker zal zijn pups niet aan iedereen willen verkopen en heeft dus eisen en wensen ten aanzien van de toekomstige eigenaren!
Vraag naar de verdere voorwaarden en condities. Wat is de prijs van een pup? Wordt er een koop-contract opgesteld en zo ja, wat houdt dit in? Biedt de fokker evt. de mogelijkheid / garantie dat u de hond terug mag brengen � stel dat u dat om wat voor reden dan ook zou willen - en zo ja, onder welke voorwaarden?

Er zijn fokkers die op grote schaal honden fokken en deze onder relatief slechte omstandigheden laten opgroeien. Sommige van deze fokkers halen de puppies in huis op het moment dat u een afspraak heeft om te komen kijken. De fokker kan het doen voorkomen alsof de puppies in huis opgroeien, terwijl dat in werkelijkheid niet het geval is. Aan de hand van de bovenstaande vragen kunt u echter een goed beeld krijgen van hoe betrokken de fokker in werkelijkheid is bij zijn pups. Wantrouw fokkers die weinig weten te vertellen en/of die al uw gevraag irritant lijken te vinden! Een goede fokker is enthousiast over en heel betrokken bij "zijn product" en zal het dus heel leuk vinden om honderd-uit te vertellen.

Bestaan er 'kind-vriendelijke' honden ?
Tenslotte nog dit: er bestaan - in tegenstelling tot wat in sommige advertenties van hondenfokkers wordt beweerd - absoluut geen honden die kindvriendelijk geboren worden! Voor elke hond van ieder ras geldt dat hij moet leren en ervaren dat kinderen leuke speelkameraadjes kunnen zijn. Wel is het zo dat dit leerproces bij het ene ras wat sneller en gemakkelijker zal verlopen dan bij het andere ras. Wanneer u een pup wilt kopen die (zoveel mogelijk) "kindvriendelijk" is, dan is het belangrijker dat u er op let dat de hond al veel positieve ervaringen heeft opgedaan met kleine kinderen (het liefst al als jonge pup), dan dat u let op het ras.
Zonder u bang te willen maken willen we toch graag benadrukken dat u niet voorzichtig genoeg kunt zijn wanneer het gaat om de veiligheid van uw kind in de omgang met een hond. Want zelfs een hond die geleerd heeft om "kindvriendelijk" te zijn, kan en zal bijten wanneer de omstandigheden in de ogen van de hond daartoe aanleiding geven!
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer

Bezoek ook: www.infoblog.be
Meer weten over gezondheid? --> http://gezondheid.infoblog.be
Meer weten over huisdieren? --> http://huisdieren.infoblog.be