WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek : Indeling zoogdieren
 

Orde van de knaagdieren

Knaagdieren zijn zeer kleine zoogdieren met een onvolledig gebit. De hoektanden ontbreken. De snijtanden en soms alle tanden blijven steeds groeien. Het aantal tanden kan sterk verschillen. De gebitsformule voor de hazen is 2033/1023 en voor de waterratten 1002/1002.
De duplicidentata zijn knaagdieren met een dubbele rij tanden; achter de beitelvormige snijtanden staan nog twee kleine snijtanden. De knaagdieren hebben tenen met klauwachtige of hoefvormige nagels. De achterpoten zijn vaak veel langer dan de voorpoten, waardoor het dier zich gemakkelijk springend kan voortbewegen (haas, kangoeroe-rat). Knaagdieren zijn bijzonder vruchtbaar. Ze kunnen meermalen per jaar baren. De veldmuis bijvoorbeeld zeventien keer per jaar. Ze brengen bovendien een groot aantal jongen per keer ter wereld (muizen : 22). Niet alle knaagdieren zijn zo vruchtbaar. De paca baart maar één jong per keer. Sommige knaagdieren hebben een dikke, soms zeer kostbare vacht (vb. chinchilla). Er zijn ook knaagdieren met stekels, van soms wel dertig cm lang (stekelvarken). Sommige knaagdieren zijn goede gravers en andere leven zelfs in de grond. Er zijn knaagdieren die in bomen leven en hun grijpstaart gebruiken (boomstekelvarken). Weer andere knaagdieren zijn goede zwemmers en leven het liefst in het water, zoals otters.
Knaagdieren voeden zich bij voorkeur met planten. Hun grootte kan verschillen tussen die van een hazelmuis van veertien cm tot die van een waterzwijn (1,20 meter). De knaagdieren komen overal op het land voor, ook waar bijna geen andere zoogdieren kunnen leven. De muizen zijn echter de enige knaagdieren die werkelijk overal ter wereld voorkomen. Een tiental families knaagdieren komt alleen voor in Zuid-Amerika en zes families alleen in Afrika. Weer andere families leven alleen in Europa en enkele andere families leven verspreid over Noord-Amerika.
De orde van de knaagdieren omvat meer dan 350 families, met talrijke geslachten en soorten.


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer

Bezoek ook: www.infoblog.be
Meer weten over gezondheid? --> http://gezondheid.infoblog.be
Meer weten over huisdieren? --> http://huisdieren.infoblog.be