W ORLD E XPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
     

Rubriek : Carine's Hondenpagina

Lichaamstaal van de hond                     

Mensen communiceren soms bewust, maar meestal onbewust 'non verbaal'. Dat betekent, hetgene de ander kan afleiden uit onze gedragingen, gebarentaal, gelaatsuitdrukking en houding. Mensen gaan daarin verder dan dieren, want door hun kledij, mode, lichaamsversiering of make up geven ze een duidelijk beeld van zichzelf aan de ander.
Ook bij dieren onderling en in de relatie tussen mens en dier is die 'non verbale' of 'visuele' communicatie van groot belang. Honden vertellen mekaar op die manier h��l wat. Ze maken mekaar duidelijk aan wie het territorium toebehoort, of ze op zoek zijn naar een partner, of ze honger hebben of ergens bang voor zijn, enzovoort. Ook naar de mens toe sturen ze via hun lichaamstaal signalen door. Belangrijk dus voor de relatie tussen u en uw huisdier : probeer deze signalen te begrijpen en heb er aandacht voor.

Visuele communicatie
Als trimster kan ik meepraten over deze signalen. Honden op de trimtafel reageren op de meest uiteenlopende manieren en dan is het heel belangrijk om constant hun gedrag in de gaten te houden. De hond toont in welke stemming hij verkeert, wat hij leuk en niet leuk vindt en bovenal waar hij wil dat je afblijft. In mijn trimsalon werk ik dan ook met een grote wandspiegel, zodat ik het gedrag en de reactie van de hond zo goed mogelijk in de gaten kan houden. De realiteit wijst uit dat een hond, wanneer hij iets niet leuk vindt, zelden direct gaat aanvallen zonder te verwittigen. Dat 'verwittigen' doet hij in de vorm van signalen; zichtbare signalen. Zijn lichaamstaal (stand van de oren, bewegen van de lippen, oogcontact en algemene houding) tonen duidelijk aan wat hij ervan vindt, zodat je als trimster de stemming en de reactie van de hond grotendeels kunt inschatten.
Deze 'lichaamstaal' is niet alleen voor mij van belang in het Trimsalon, maar zeker en vast ook voor jullie, die dagelijks met jullie huisdier samenleven.

De lichaamstaal als communicatiemiddel
De hond toont u zijn ingesteldheid, zijn plaats in het gezin en hoe hij zich daarbij voelt. Dit zie je duidelijk in bijgaande tekening . (a) : de hond is rustig en vertoont geen abnormaal gedrag (b) : de hond neemt een dominante, dreigende houding aan (c) : de hond neemt een dreigende houding aan en is klaar voor de aanval (d) : de hond vertoont een dreigende houding, echter vermengd met angst (e) : de hond erkent de andere als zijn meerdere en geeft zich over. Hij legt er zich letterlijk bij neer en vertoont dus onderworpen gedrag.
Naast zijn algemene houding geeft de hond ons ook informatie door via andere lichaamsdelen, zoals bijvoorbeeld zijn staart, zijn mond (lippen), zijn oren en zijn ogen. Die staart is voor de hond trouwens effectief een barometer.
Dan komen we terecht bij het 'oogcontact'. Wanneer je je hond aankijkt, wendt dan je ogen nooit af. Anders geef je aan dat hij je meerdere is. Een stugge of stijve houding van de eigenaar interpreteert de hond als dominant. Hou er trouwens rekening mee, wanneer je de hond benadert en wilt aanraken, dat een beweging die van 'bovenaf' komt voor de hond 'bedreigend' is en een beweging die van beneden komt 'uitnodigend'. Belangrijk punt, want wij zijn groter dan de hond en hebben de neiging om hem van bovenaf te benaderen.
Tenslotte komen we bij de mond of muil van de hond terecht, nu niet precies het minst gevaarlijke. Ook hier zijn er duidelijke signalen waar te nemen. Een dreigende hond die zijn agressieve bedoeling wil tonen, doet dit door zijn tanden te ontbloten. Bij echte agressiviteit toont de hond uitsluitend de 'voorste' tanden. Tegelijk trekt hij de neus op tot deze gerimpeld is. Naarmate een hond angstiger wordt, doet hij zijn muil verder open, zodat er meer tanden te zien zijn. Daarbij trekt hij ook de mondhoeken naar achter, terwijl de neus ontrimpelt. Belangrijk om weten : een angstige hond toont dus niet alleen de voorste tanden, maar ook de kiezen !

 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer