WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek : De mens - algemeen

De eeuw van Lodewijk de Veertiende

De politieke, maatschappelijke en culturele ontwikkelingen van de zestiende eeuw liepen nog ver door in het daarop volgende tijdvak. Het overwicht dat de Spaanse Habsburgers zo lang hadden bezeten, begon sterk af te zwakken. De strijd tegen de opstandige Nederlandse gewesten werd eerst met een wapenstilstand van twaalf jaar (1609-1621) onderbroken en eindigde tenslotte in 1648 met de Vrede van Munster.
De Noordelijke Nederlanden werden als 'De Republiek' zelfstandig. Niet alleen voor deze landen evenwel betekende het midden van de zeventiende eeuw een belangrijk keerpunt. In Engeland leidde het vorstelijk streven naar absolute macht tot een burgeroorlog. Koning Karel I verloor de strijd. Hij werd in 1649 onthoofd en Engeland werd een republiek. In Frankrijk brak eveneens opstand uit, die bekend staat als de 'Fronde' (1648-1653). Anders dan in Engeland behield de regering in Frankrijk de overhand. Daardoor kon Lodewijk de Veertiende in 1661 het bewind aanvaarden en zodoende de absolute koninklijke macht vestigen. Deze machtsontplooiing in het binnenland ging gepaard met een agressieve buitenlandse politiek. In plaats van het Spaanse overwicht moest het Franse overwicht in Europa komen. De eerzuchtige plannen van de Franse koning zijn niet geslaagd, ongetwijfeld mede dankzij het optreden van stadhouder Willem III van Oranje, die in 1688 ook tot koning van Engeland werd gekroond. Turkije tenslotte ging in de tweede helft van de zeventiende eeuw in kracht achteruit en verloor veel Europees grondgebied.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer