WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek : Historische figuren

Neboekadnessar

Neboekadnessar of Nebukadnes(s)ar (Babylonisch: Nabu-Kudurri-Usur = Nabu, bescherm de erfzoon), ook Nebukadresar, naam van enkele koningen van BabyloniŽ.
Neboekadnessar I, koning van ca. 1124 tot 1103 v.C., was de belangrijkste vorst van de zgn. 2de dynastie van Isin, die na het einde van de Kassitische heerschappij BabyloniŽs onafhankelijkheid in strijd met AssyriŽrs en Elamieten tijdelijk wist te herstellen (zie AssyriŽ, Elam). Zijn bekendste wapenfeiten zijn een tweetal succesvolle veldtochten tegen de Elamieten; tijdens een daarvan werd o.a. het beeld van Mardoek uit Elam teruggehaald.
Neboekadnessar II, koning van 605 tot 562 v.C., zoon van Nabopolassar, was de belangrijkste koning van de zgn. Chaldeese dynastie van het Nieuw-Babylonische Rijk (zie ChaldeeŽn). Onder hem bereikte Babylon zijn grootste bloei en machtsomvang. Reeds tijdens het leven van zijn vader boekte Neboekadnessar successen in de oorlog, die in 605 v.C. hun voorlopige bekroning vonden in de Slag bij Karkemis, waar farao Necho II definitief werd verslagen. Dit betekende dat het Nieuw-Babylonische Rijk in feite de heerschappij van de AssyriŽrs overnam en in het bezit kwam van SyriŽ en Palestina. In 604 vond de inname van Asjkelon plaats, waarna in 603 ook Jojakim van Juda (door farao Necho II aangesteld) zich aan de BabyloniŽrs onderwierp. Na Jojakims opstand volgde in 597 de belegering en inname van Jeruzalem, op de 2de Adar, waarna Zedekia als vazal werd aangesteld en Neboekadnessar met veel buit, tribuut en ruim 3000 ballingen (onder wie koning Jojakin, zoon van Jojakim, en de profeet EzechiŽl) naar Babylon terugkeerde. Na een hernieuwde opstand, gestimuleerd door farao ApriŽs, werden de Egyptenaren verslagen, Jeruzalem in 587 ten tweede male ingenomen en verwoest, welk lot Tyrus na een belegering van dertien jaar moest delen. Over de latere jaren van zijn regering - waarin hij nogmaals met Egypte streed - is weinig bekend. Het Oude Testament (Dan. 4:29 vv.) verhaalt van zijn overmoed, waanzin en bekering (zie Nabonidus). Neboekadnessar II, die gehuwd was met een Medische prinses, werd opgevolgd door zijn zoon Awil-Mardoek (Oude Testament: Evilmerodach).
Talrijke economische en rechtsoorkonden geven een indruk van het economische en sociale leven van het Nieuw-Babylonische Rijk uit deze periode, dat werd gekenmerkt door een strenge bestuurlijke organisatie, door de grote religieuze en economische macht van de tempels (Babylon, Borsippa, Oeroek e.a.; een nieuw verschijnsel zijn de vele tempeloblaten), veel actieve kooplieden en ambachtslieden, en een aristocratie van hoge clerus en hoge ambtenaren. Neboekadnessar II voltooide de herbouw van Babylon. Naast zijn omvangrijke tempelbouwactiviteit in steden als Dilbat, Koetha, Sippar, Oeroek, Larsa, Marad, Oer en vooral Borsippa gold Babylon als symbool van het rijk en het zou een legendarisch en - vooral in het Oude Testament - huiveringwekkend begrip blijven.
De opera Nabucco (1842) van GiuseppeVerdi is op Neboekadnessars leven geÔnspireerd.
Neboekadnessar III, naam onder welke twee usurpatoren tijdens de regering van de Perzische koning Darius I de troon van BabyloniŽ beklommen, onder de bewering een zoon van Nabonidus te zijn. De eerste regeerde van okt. tot dec. 522 v.C. en heette oorspronkelijk Nidinti-Bel; de tweede handhaafde zich van aug. tot dec. 521 v.C. en heette zelf Araka. Beiden werden door Darius I overwonnen.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer

Bezoek ook: www.infoblog.be
Meer weten over gezondheid? --> http://gezondheid.infoblog.be
Meer weten over huisdieren? --> http://huisdieren.infoblog.be