WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek : Historische figuren

Nicolaas I van Rusland

(Tsarskoje Selo 6 juli 1796 - St.-Petersburg 2 maart 1855), keizer van Rusland van 1825 tot 1855, uit het Huis Romanov, was de derde zoon van Paul I en een broer van Alexander I. Hij kreeg een Pruisisch militaristische opvoeding en werd geheel buiten staatszaken gehouden, ook nadat in 1822 zijn oudere broer Constantijn - in het geheim - afstand van zijn troonaanspraken gedaan had. Van deze situatie trachtten de dekabristen bij de dood van Alexander I in 1825 gebruik te maken. Op Nicolaas maakte hun - mislukte - opstand een sterke indruk, die zijn neiging tot een autoritair traditionalistisch bewind versterkte. De beginselen van zijn binnenlandse politiek werden door zijn minister van Onderwijs, Sergej Oevarov, treffend samengevat in de formule: autocratie, orthodoxie en nationalisme (dit laatste ter afwering van liberale westerse invloeden). Nicolaas beheerste een speciaal politiekorps (onder leiding van graaf Benckendorff) dat tot taak had op alle terreinen handhaving van de bestaande orde af te dwingen. Auteurs als Poesjkin, Aleksandr Sergejevitsj, Lermontov, Belinski en Herzen werden slachtoffer van een censuurbeleid dat het gehele culturele leven in Rusland volledig in zijn greep hield. De autoritaire opvatting van zijn leiderschap ondergroef al bij voorbaat de oprechte pogingen van Nicolaas de ontwikkeling van zijn land te bevorderen.
Nicolaas' door Nesselrode uitgevoerde buitenlandse politiek was van dezelfde geest doordrongen, hoewel hij in 1828/1829 Turkije dwong de Griekse onafhankelijkheid te erkennen. In 1830 dacht Nicolaas er serieus over om in de Belgische Revolutie te interveni�ren ten gunste van Nederland (zijn zuster Anna Paulowna was gehuwd met de latere koning Willem III). Opstand in Polen verhinderde dit. Deze werd met harde hand neergeslagen en in 1832 maakte het 'Organiek Statuut' een einde aan de Poolse autonomie. In 1849 stelde Russisch militair optreden de Oostenrijkers in staat om in Hongarije de oude orde te herstellen. In 1850 oefende Nicolaas druk uit op Pruisen om zijn plan tot hervorming van de Duitse Bond op te geven (Olm�tzer Punktation). Dat Rusland hierop vriendschapsaanspraken kon baseren, zou een illusie blijken ten tijde van de Krimoorlog, die zowel intern als extern het falen van de conservatieve politiek van Nicolaas onderstreepte. Hij stierf volgens geruchten door eigen toedoen, ruim een half jaar voor de val van Sevastopol. Nicolaas was sedert 1817 gehuwd met Charlotte van Pruisen, een dochter van Frederik Willem III.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer

Bezoek ook: www.infoblog.be
Meer weten over gezondheid? --> http://gezondheid.infoblog.be
Meer weten over huisdieren? --> http://huisdieren.infoblog.be