WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek : De mens - algemeen

De Pax Romana of de Romeinse vrede

Na de moord op Julius Caesar begon de Derde Burgeroorlog (44-42 voor Christus). Marcus Antonius, de medeconsul van Caesar, maakte zich met de hulp van het leger meester van de macht. Maar Octavianus, neef en erfgenaam van de vermoorde Caesar, nam daar geen genoegen mee. Octavianus koos tijdelijk de partij van de Senaat, en de hulp van zijn leger wist hij Marcus Antonius een nederlaag toe te dienen. Daarop sloten Octavianus en Marcus Antonius een verbond met een andere Romein, Lepidus. Dit was het Tweede Driemanschap. Hun tegenstanders, de leiders van de moordaanslag op Caesar, werden vervolgd en uit de weg geruimd. De drie mannen verdeelden vervolgens het rijk. Lepidus kreeg Afrika, Octavianus ItaliŽ en het westelijke deel, terwijl Marcus Antonius genoegen nam met het oostelijke deel.
Octavianus stelde, ondanks zijn leeftijd van amper twintig jaar, snel orde op zaken in zijn gebied. Marcus Antonius echter raakte betoverd door de charmes van de Egyptische koningin Cleopatra, die al eerder Julius Caesar in haar ban had gehad. Nadat de onbeduidende Lepidus was afgezet, had Octavianus het in het westelijke deel van het Romeinse Rijk alleen voor het zeggen. Toen zat alleen Marcus Antonius hem nog dwars. Bij Kaap Actium viel in 31 voor Christus de beslissing. Het leger van Marcus Antonius werd verslagen. Marcus Antonius pleegde - net als Cleopatra - zelfmoord en Octavianus was alleenheerster over het Romeinse Rijk.
Na de overwinning van Octavianus bij Kaap Actium had de Romeinse republiek opgehouden te bestaan. Octavianus deed echter alsof de republiek nog steeds bestond. Hij noemde zichzelf 'princeps', dat wil zeggen 'eerste burger'. Maar in feite verenigde hij een aantal hoge ambten in zijn persoon en was hij alleenheerser. Zo was hij volkstribuun, proconsul en pontifex maximus. Van de Senaat kreeg hij om zijn verdiensten de eretitel Augustus, met de betekenis 'verhevene' of 'vermeerderaar'. Na de chaotische toestanden die een gevolg waren geweest van de revoluties en de burgeroorlogen, voelde iedereen zich opgelucht. Allen verlangden naar vrede en rust en daar zorgde Augustus voor. Hij voerde geen uitbreidingspolitiek maar streefde naar natuurlijke grenzen en bestendiging van het rijk. Tot die natuurlijke grenzen behoorden de Rijn en de Donau, de Eufraat, zeeŽn, woestijnen en bergen.
Een uitgebreid wegennet maakte de handel mogelijk en bevorderde de eenheid. De welvaart nam enorm toe. De vrede en de veiligheid die binnen de grenzen heersten, deden de inwoners spreken van de 'Pax Romana' of Romeinse vrede. En daar waren ze trots op. Ook kunsten en wetenschappen kwamen tot ontwikkeling, met dichters als Ovidius en Vergilius en geschiedschrijvers zoals Livius.
Na de dood van Augustus regeerden Tiberius (14-37 na Christus), Caligula (37-41 na Christus), Claudius (41-54 na Christus) en Nero ( 54-68 na Christus). Nero is berucht geworden, omdat hij Rome in brand zou hebben laten steken en er vervolgens de christenen de schuld van gaf.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer