W ORLD E XPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
     

Rubriek : Carine's Hondenpagina

Puppytraining en opvoeding                       

U heeft een puppy in huis gehaald ... proficiat, maar er is nu wel wat werk aan de winkel. In uw ogen is het een hummeltje dat nog niets snapt. Een vertederend hoopje ronddartelende energie, dat de wereld als ��n grote speeltuin ziet. Toch kan dit hondje al heel veel leren, of beter nog : hij moet heel veel leren ! Het gaat er alleen om, om hem alles spelenderwijs duidelijk te maken, en u zult merken hoe leuk u en uw hondje het zullen vinden.
Waarom is het nu belangrijk dat uw pup bepaalde commando's leert ? Hier is maar ��n goeie reden voor : het aanleren van goede gewoonten.

Aanleren van goede gewoonten
Het aanleren van goede gewoonten is in feite net zo makkelijk aan te leren als slechte gewoonten. In beide gevallen is het achteraf echter heel moeilijk om een bepaald gewoontegedrag te doorbreken. Het blijkt dat de bevelen die uw jonge hond al op zeer jeugdige leeftijd leert, op volwassen leeftijd vrijwel klakkeloos worden opgenomen.

De verschillende perioden

  • 1 tot 3 weken : de periode van eten, slapen en groeien

  • 4 tot 7 weken : de periode van 'inprenting'. Weinig mensen beseffen dit, maar de ervaringen die uw pup opdoet vanaf zijn vierde tot aan zijn zevende week (wanneer hij weg kan van de moeder), zijn cruciaal voor zijn verdere ontwikkeling. Dit is de 'inprentingsperiode', zo genoemd door de onderzoeker Konrad Lorenz, die begin de 20ste eeuw dit verschijnsel bij dieren ontdekte.
    Tijdens deze periode gaat de jonge pup nogal uitgebreid op onderzoek en verlegt telkens zijn grenzen. Alles wat hij dan tegenkomt vertrouwt hij zich toe, ook de mensen die hij ontmoet. Hij beschouwt de mens trouwens als 'soortgenoot', maar hij kijkt wel op naar de mens. Wij zijn voor hem een soortgenoot die rechtop loopt en m��r mogelijkheden heeft. Alles wat hij met zijn hoofd doet, doen wij met ons hoofd en met onze handen. Voor hem hebben onze handen en zijn bek dezelfde mogelijkheden. De ervaringendie uw pup in deze periode opdoet worden dus onwisbaar in z'n denken ingeprent.

  • 8 tot 12 weken : de periode van socialisering. De pup leert in deze periode razendsnel. Hij is ook erg gevoelig voor ervaringen. Omdat de periode tot de volwassenheid maar zo kort is, zal de pup in een razend tempo moeten leren. Bovendien zal er gezorgd moeten worden voor een juiste verwerking van de ervaringen. Wat is leuk, wat niet, wat mag, wat niet, wat is gevaarlijk, enzovoort. De 'eerste indruk' is op deze leeftijd erg belangrijk. Omdat het aanbod zo groot is en de tijd zo kort, heeft uw goed behoefte aan regelmaat en structuur. Hij voelt zich dan ook goed wanneer die ervaringen gestructureerd worden aangebracht door middel van een training.

  • 13 tot 16 weken : de periode van rangorde. In deze periode wordt de pup een stuk zelfstandiger. De binding met zijn moeder is veel minder en meestal is hij dan reeds in zijn nieuwe thuis aangekomen. In deze periode gaat hij zijn toekomstige plaats in de sociale eenheid ( concreet, het gezin) bepalen. In die periode gaat hij uittesten hoe ver hij mag gaan .... grommen bij de eetbak, bijten om te spelen, enz. In die periode moet u hem op een consequente manier aanleren wat mag en niet mag en eventuele opstandigheid tegen uw gezag meteen de kop indrukken. In deze periode is de omgeving met al haar nieuwe indrukken erg belangrijk voor uw hondje. Laat hem dan ook kennismaken met de buitenwereld, laat hem stoeien en ravotten met soortgenoten, leer hem de verschillende geluiden en het lawaai van de omgeving beleven. Alle bewegingen, geluiden en voorwerpen waarmee de hond in deze periode kennismaakt, zullen hem de rest van zijn leven vertrouwd voorkomen. Sla dus deze fase niet over !
    We zien nu wel in dat we consequent moeten zijn en onze pup de nodige correcte inprenting en ervaringen moeten bezorgen, maar we mogen in de eerste plaats toch niet vergeten om hem het belangrijkste te geven, hetgene waar hij honderd procent naar hunker : liefde !

Geef uw hond liefde
Zonder liefde, aandacht en genegenheid kan uw hondje niet goed functioneren en zal hij uiteindelijk verkommeren. Geef hem liefde en een gevoel van geborgenheid door hem te aaien. Vanuit de positieve beleving van de likkende, verzorgende tong van zijn moeder, zal het hondje ook uw aaien beleven als een genoegen. Wanneer u uw hondje zeer gedisciplineerd traint, maar vergeet hem genegenheid te geven, zit u binnenkort opgezadeld met een onhandelbare volwassen hond. Veel genegenheid, maar geen discipline geven een overactieve, ongehoorzame hond. Veel discipline maar geen genegenheid geven een bang, ongehoorzame hond. Maar veel discipline en veel genegenheid geven een actieve en gehoorzame hond !

Enkele gouden regels die u moet aanleren

- voedsel af laten nemen
- laten borstelen, aaien of betasten
- volgen aan de lijn
- zitten op bevel
- liggen op bevel
- 'af' en 'blijf'.

 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer