WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek : De mens - algemeen

De SoemeriŽrs en de AkkadiŽrs

In het zuiden van MesopotamiŽ, in Soemer, ontstonden de eerste steden omstreeks 3400 voor Christus. Hun inwoners, de SoemeriŽrs, zijn de grondleggers geworden van de beschaving die het hele Tweestromenland ging beheersen. De SoemeriŽrs hebben twee grote uitvindingen op hun naam staan, waarop onze hele technische ontwikkeling is gebaseerd. Het zijn het smelten van metalen uit ertsen en het toepassen van het wiel. Het wiel diende om wagens voor te bewegen en draaischijven te maken voor pottenbakkers, die daardoor mooie ronde aarden potten konden maken. Beide uitvindingen werden omstreeks 3500 voor Christus gedaan. Ook het spijkerschrift is door de SoemeriŽrs in die tijd gevormd.
Omstreeks 3000 voor Christus waren Oer, Oeroek en Lagasj de Soemerische steden met een hoogontwikkelde beschaving. In hun godsdienst nam de ziggoerat of tempeltoren, een soort kunstmatige heuvel, een overheersende plaats in. De ziggoerats waren bedoeld als nabootsing van bergen, wat ook uit hun namen blijkt. Er waren er die namen hadden als 'Berg van de Storm' en 'Huis van de Berg'. Ook de Toren van Babel uit de bijbel is een ziggoerat geweest. Bergen waren in die tijd onderwerp van godsdienstige verering en men beschouwde ze als geladen met geheimzinnig kracht. De stadstaten van SoemeriŽ werden geregeerd door priesterkoningen, die hoog in aanzien stonden. De grond werd beschouwd als eigendom van de goden en mocht dus niet onder de mensen worden verdeeld. De priesters met de koning aan het hoofd, hadden het beheer over de grond.
De omstreeks drieduizend voor Christus langzaam binnendringende Semitische stammen hielden zich eerst in de buurt van de Soemerische steden op, maar later vestigden ze zich ten noorden van Soemer. Ze noemden hun land Akkad en zelf werden ze AkkadiŽrs genoemd. Omstreeks 2300 voor Christus slaagde hun koning Sargon I erin, vrijwel heel het Soemerische gebied onder zijn bewind te verenigen.
Zo kwam het 'rijk van Soemer en Akkad' tot stand. De Soemerische beschaving werd grotendeels door de AkkadiŽrs overgenomen, maar de taal werd vervangen door het Semitisch-Akkadisch. Sargon I zetten zijn veroveringen voort tot in Klein-AziŽ. Omstreeks 2200 voor Christus kwam er een einde aan het rijk dat door Sargon I was gesticht. Maar na een periode van overgang kwam de Soemerische beschaving opnieuw tot bloei. De literatuur stond in de belangstelling en veel ervan is in de vorm van kleitabletten bewaard gebleven. Opnieuw echter kwamen Semitische stammen langs de rivier de Eufraat vanuit de steppen SoemeriŽ binnen. Het waren de Amorieten en de Elamieten. Vooral de Elamieten bewerkstelligden de val van de Soemerische beschaving, die omstreeks tweeduizend voor Christus vrijwel niet meer bestond. (foto : Soemerisch beeldje)
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer