W ORLD E XPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
     

Rubriek : Carine's Hondenpagina

Wat is een standaard

Een standaard is de beschrijving van de kenmerken, eigen aan een ras. Elke standaard is dus een schets van dat betreffende ras. Hij is vastgesteld door de kynologische deskundigen van de verschillende landen, volgens een nauwkeurig plan, en goedgekeurd door het in Monaco gehouden Kynologisch Wereld Congres en sinds 1934 door de F�d�ration Cynologique Internationale of F.C.I. bevestigd.
Toch is het niet gemakkelijk om van land tot land precies vergelijkbare standaarden te vinden. Er zijn echter ook uitzonderingen, zoals bijvoorbeeld de standaard van de Duitse Herdershond, die in hun oorspronkelijke vorm door verschillende landen werd overgenomen.

De Standaarden zijn vastgesteld op basis van de gegevens van de offici�le kynologie naar het volgende plan :

 • algemene kenmerken : algemeen gedrag en aanleg

 • maat en gewicht : in het internationale gebruik worden deze gegevens na de beharing verstrekt. De schofthoogte is een vaste maat waarmee de afmetingen van de overige lichaamsdelen steeds worden vergeleken.

 • hoofd : algemene bouw, en naar gelang het type : neus, snuit, kaken, tanden, stop en schedel

 • ogen

 • oren

 • hals

 • voorhand : schouder, opperarm, onderbeen, pols, middenvoet en voet

 • achterhand : heup, been, sprong, middenvoet en voet. Naar internationaal gebruik zou de voorhand na de hals en de achterhand na het lichaam moeten worden beschreven.

 • lichaam : borst, borstkas, ribben, rug, lendenen, kruis, buik en flanken

 • staart : volgens internationaal gebruik moet deze na de achterhand worden beschreven

 • beharing : haar, kleur en huid

 • gangen

 • anatomische gebreken van het type / diskwalificerende fouten / puntenschaal : aanvankelijk vermeldden de standaarden niet steeds alle kenmerken van een bepaald ras doelmatig. Sommige standaarden geven een zeer gedetailleerde beschrijving van de hond, andere zijn te schetsmatig of ondoelmatig. Dit is te wijten aan de te veelvuldige verwijzingen van de maatstaven en in de offici�le teksten die voor de normalisatie voorkwamen.
   

Uiterlijke kenmerken van de hond

Het 'exterieur' van de hond wordt verdeeld in voorhand (A), middenhand (B) en achterhand (C).
De schofthoogte is de loodlijn gemeten vanuit de top van de schouders. Borstomvang wordt gemeten over het diepste punt van de borst direct achter elleboog en schoft.
In de hondenterminologie wordt nooit gesproken over een 'kop' en 'poten', maar van 'hoofd' en 'benen'.Andere min of meer bijzondere benamingen gelden voor de volgende onderdelen :
Hubertusklauw : die komt niet bij alle rassen voor en wordt vaak operatief verwijderd. Bij Franse Herdershonden zitten op deze plaats zelfs twee klauwtjes (dubbele Hubertusklauw). Deze worden daar bij de raspunten ge�ist.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer