W ORLD E XPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
     

Rubriek : Plant - algemeen

Mossen, varens en andere sporenvormers

Voortplanting door eencellige sporen is niet alleen aan lagere planten voorbehouden. Ook de hogere planten met bladeren, stengels en wortels vormen sporen, zelfs de bloemplanten, al zijn de sporen hier niet gemakkelijk als zodanig te herkennen. Onder de hogere planten zijn de sporeplanten in engere zin de mossen ( Bryophyta) en varenplanten (Pteridophyta) - waartoe varens (Filicinae), paardestaarten (Equisetinae) en wolfsklauwen (Lycopodinae) behoren - in menig opzicht bijzonder oorspronkelijke planten, die terug te voeren zijn tot de devonische oerflora.
Er is een tijd geweest, waarin de sporenvormende planten, die tegenwoordig maar een bescheiden gedeelte van de flora uitmaken, uitgestrekte wouden vormden. Vooral de overgang van het Devoon naar de Steenkooltijd of het Carboon ging gepaard met een explosieve ontwikkeling van varens, wolfsklauwen en paardestaarten tot een enorm belangrijke groep, waarin behalve talrijke kruiden ook imponerende reuzen - ruim dertig meter hoog - tot ontwikkeling kwamen. Afdrukken van delen van wolfsklauwachtige schub- en zegelbomen (Lepidodendron en Sigillaria), van reuzenpaardestaarten (Calamites) en boomvarens (zie foto) treffen we in grote hoeveelheden aan in steenkool en andere carbonische gesteenten. Echte bloemplanten kwamen in deze periode nog niet voor.
In het algemeen ontstaan sporen door celdeling, dus door een ongeslachtelijk proces. Maar de plant of het gedeelte van de plant waaraan de sporen ontstaan, is zelf uit een geslachtelijk proces voortgekomen : sporeplanten vertonen generatiewisseling, waarbij geslachtelijke en ongeslachtelijke voortplanting elkaar regelmatig afwisselen. In de natuur vormt de mosflora op veel plaatsen een vochtige deken, die het regenwater vasthoudt en wegspoelen van de humuslaag voorkomt. Door kappen van het bos wordt de vegetatie gedood en in heuvelachtige streken wordt de humuslaag dan gemakkelijk weggespoeld met als gevolg : overstromingen in de lagere gebieden. Herbebossing is dan de enige remedie.
Veenmos (Sphagnum) is karakteristiek voor de voedselarme hoogvenen : dit plantje kan in speciale grote en lege cellen ruim veertigmaal het eigen gewicht aan water opzuigen. Dit enorme vochtbindend vermogen maakt het veenmos ook bijzonder geschikt als opvulling voor bloemenmanden en zelfs - omdat het bovendien de antiseptische stof sphagnol bevat - als verbandmateriaal in noodgevallen.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer

Bezoek ook: www.infoblog.be
Meer weten over gezondheid? --> http://gezondheid.infoblog.be
Meer weten over huisdieren? --> http://huisdieren.infoblog.be