W ORLD E XPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
     

Rubriek : Carine's Hondenpagina

Vruchtbaarheid van de hond                

Vruchtbaarheid
In de orde van de 'hondachtigen' worden de vrouwtjes slechts ��nmaal per jaar vruchtbaar. Onze 'aangepaste' huishond vormt hierop een uitzondering. Teven kunnen namelijk twee keer per jaar, gedurende seksueel actieve periodes, bevrucht worden. Deze periodes worden bij teven de 'loopsheid' genoemd. De benaming is afgeleid van het woord 'lopen' en verwijst naar het gedrag van de teef in deze periodes.
De eerste loopsheid treedt op tussen de eerste zes maanden en het eerste levensjaar. Kenmerkend voor een 'loopse teef' is haar drang om zich te laten 'dekken', haar onrust, haar beweeglijkheid en nood aan aandacht. In deze periode blaft of huilt ze overmatig. Een loopse teef is duidelijk op zoek naar iets en als er geen reu in de buurt is, heeft ze de neiging om er een te gaan zoeken ! Wanneer ze de kans krijgt, zal ze dan ook in deze periode van huis weglopen.
Die loopse periode van 21 dagen gaat gepaard met bloedverlies. Dit is het overvloedigst tijdens de eerste week en vermindert tijdens de tweede week. De vruchtbaarheid is dan echter het grootst ! Sommige eigenaars maken de fout om te denken dat de vruchtbaarheid evenredig is met het bloedverlies, maar dat is niet zo. De vruchtbaarste periode situeert zich tussen de negende dag en de vijftiende dag, na het eerste bloedverlies.
Om risico's te vermijden is het echter aan te raden om de teef niet in contact te brengen met reuen tot na de 21ste dag na het eerste bloedverlies.
Loopse teven die erin slagen om uit te breken moeten doorgaans niet lang zoeken achter een reu. Het bloed dat de teef verliest bevat geurstoffen die voor reuen waarneembaar zijn tot op verschillende kilometers afstand. Het is dan vaak ook een hele opdracht voor een hondeneigenaar om gedurende die periode al de vreemde reuen uit de buurt van de teef te houden. Een schema van de voortplantingscyclus bij de teef vindt u op een afzonderlijke pagina.

De copulatie
Wanneer een loopse teef een reu heeft gevonden , begint een voorspel waarbij de reu moet 'bewijzen' dat hij het meest geschikt is. Daarna vindt de copulatie plaats. Is die geslaagd, dan volgt hierop een 'koppeling', met andere woorden een zeer innig contact dat niet verbroken kan worden en dat mogelijk gemaakt wordt door een zwelling van de geslachtsdelen van zowel de reu als de teef.
Gedurende de eerste minuten van de copulatie wordt het meeste sperma geloosd. Na enige tijd komt de reu dan weer op de grond te staan en draait zich om, zodat beide dieren - met de staarten naar elkaar toe - vastgekoppeld blijven staan. De mens heeft dit 'blijven vasthangen' altijd bizar gevonden, maar het is ten stelligste af te raden om zelf die copulatie te verbreken ! Integendeel, wanneer de honden aanstalten maken om de copulatie te verbreken na de dekking, kunnen de eigenaars de honden geruststellen en ze een tijdje in die positie houden (zie foto).
Door het omdraaien van de reu ontstaat een knik in de penis, die een stuwing veroorzaakt in de afvoerende bloedvaten. Daardoor blijft de erectie veel langer bestaan. Het voordeel hiervan is dat het sperma veel dieper in de richting van de baarmoeder gedreven wordt. Dit gedrag komt voor ons, mensen nogal 'raar' over, maar voor de hondachtigen is het erg functioneel.
Wie de koppeling (die 10 tot zelfs 45 minuten kan duren) vroegtijdig wil afbreken, moet beseffen dat dit bij de beide dieren ernstige verwondingen kan teweeg brengen !

Seksuele rijpheid van de reu
Seksuele rijpheid verandert ook het gedrag van jongen reuen. Rond hun puberteitsfase, bij huishonden gesitueerd tussen hun zes maanden en een jaar, beginnen reuen hun poot op te heffen tijdens het plassen. Het 'pootje heffen' is aangeboren, maar komt niet dadelijk na de geboorte voor. Bij sommige reuen kan het zelfs twee jaar duren voordat ze hun poot optillen tijdens het plassen. Dat opheffen van een poot is echter geen synoniem voor seksuele activiteit, m.a.w. ook reuen die nog geen 'pootje heffen' kunnen reeds seksueel actief zijn !
Ik heb het vroeger reeds gehad over de bedoeling van het pootje heffen bij de hond tijdens het plassen : zo wil hij betere geurposten uitzetten die zijn aanwezigheid duidelijk moeten maken.
Seksuele volwassenheid gaat gepaard met mentale volwassenheid. Een hond in z'n puberteit wil zijn eigenwaarde bewijzen. De eigenaars van een hond oogsten, op het moment dat hun hond de leeftijd van 16 tot 20 maand bereikt heeft, de resultaten van de opvoeding die ze hun hond gaven.
Een hond die verkeerd opgevoed is zal op dat moment zijn ongenoegen laten blijken tegenover zijn baas. Elke hond doet dat op z'n eigen manier ... de ene hond zal bijvoorbeeld niet altijd terugkomen als zijn baas hem roept, terwijl de andere zich zal verzetten en agressief zal reageren wanneer hij iets moet doen.

 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer